50 jaar CPB

50 jaar
Jaar vergadering C.P.B.

 14 januari vierde de C.P.B afd. Bakkeveen haar 50 jarig bestaan.

In 1964 werd de  afdeling opgericht, en met 26 leden gingen ze van start, en dat is 50 jaar later hetzelfde aantal.
Op deze jaarvergadering werd er extra aandacht aanbesteed en is er een feestelijke avond door het bestuur voorbereid. Riemkje Roelsma, Gees van der Veen, Aafke Schurer en Hilly Veenstra zijn al vanaf het eerste begin lid van de vereniging, en werden deze avond verrast met een mooie roos.

De zang en muziekgroep de Kwartienos gaven met hun muziek en zang een extra gezellig tintje aan deze avond. Na het zingen van het Bondslied  werd de avond afgesloten door de zanggroep die als slotlied  “Goede nacht” en dan in het Russisch zongen.

 

De volgende samenkomst is gezamenlijk met de Vrouwen van Nu op donderdag 20 februari in Dúndelle, aanvang 19.45 uur. Spreekster deze avond is Sietske Poepjes (CDA), gedeputeerde van de Provinciale Staten Friesland

Dinsdag 25 februari hebben we een koffiemorgen met Jellie Slagter die vertelt en demonstreert over de Cosmeticaproducten van Oriflame. Deze ochtend wordt gehouden in het bijgebouw van de Geref. Kerk  De Mande, Tjêrkewâl 20 te Bakkeveen. Aanvang 9.30 uur en ook u bent van harte uitgenodigd.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie