Inloopbijeenkomst verbeteren Mjûmsterwei

Beste aanwonende van Mjûmsterwei in Bakkeveen,

Binnenkort starten wij met het voorbereidingsproces voor het verbeteren van de Mjûmsterwei. Het betreft het deel tussen de Brink en Dúndelle. Hierover hebben wij onlangs een eerste overleg gehad met Plaatselijk Belang en willen we op 15 april een inloopbijeenkomst organiseren. Deze vindt plaats van 18.30 – 19.30 u in Dúndelle.

Inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst is voor alle inwoners van Bakkeveen bedoeld, voor u dus. Er wordt nog geen plan gepresenteerd. U kunt wel zien en horen welk gedeelte we precies aanpakken en willen we ook graag van u horen welke verbeterpunten u hier ziet. Waar mogelijk nemen we dit mee in dit plan.

Inhoud en planning van het plan
In het kort gezegd pakken we het wegdek aan van het gedeelte Mjûmsterwei 2 tot aan de drempel bij het terrein van Dúndelle, inclusief trottoir en berm. Het hoofdriool en het fiets-/voetpad is niet opgenomen in de plannen.

Voor de zomervakantie willen we een verkeerskundig ontwerp klaar hebben. De uitvoering van het werk is gepland in de herfst van dit jaar of vroeg voorjaar van 2020. Hiermee blijven we in elk geval buiten het toeristenseizoen. Uiteraard vind er afstemming plaats over andere plannen die er binnen en buiten het dorp zijn.

Werkgroep
Om de belangrijkste belanghebbenden mee te kunnen laten praten, stellen we een werkgroep in. Deze gaat bestaan uit 1 à 2 aanwonenden, 2 leden van Plaatselijk Belang, vertegenwoordigers van beide basisscholen, een extern adviesbureau en vertegenwoordigers van de Gemeente Opsterland.

Hebt u belangstelling om uw straat te vertegenwoordigen in de werkgroep, dan kunt u dit voor 12 april aanstaande aangeven bij onze omgevingsmanager Klaas de Winter op het e-mailadres [email protected].

Deze uitnodiging wordt ook vermeld in de dorpskrant en op de website van Plaatselijk Belang..

Graag zien we u op de inloopbijeenkomst op 15 april tussen 18.30 en 19.30 u, locatie Dúndelle.

Met vriendelijke groet,

Rinze Bargerbos,

projectleider gemeente Opsterland

Geplaatst in: Bakkeveen, Plaatselijk Belang

Geef een reactie