Voorzieningen

Op deze pagina zijn de voorzieningen, beschikbaar voor inwoners van Bakkeveen, vermeld.

Scholen en opleidingen

 • CBS Betrouwen: Christelijke Basisschool, Mjûmsterwei 12, 9243 SJ Bakkeveen, tel: 0516-541463, e-mail: [email protected], website: Betrouwen
 • OBS de Oanrin: Openbare Basisschool, Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen, tel: 0516 – 541777, e-mail [email protected], website: De Oanrin
 • Peuterspeelzaal: De Dúnkrûmels, Mjûmsterwei 8, Bakkeveen.  Klik hier voor website.
 • Buiten Schoolse Opvang KidsVilla Lokatie De Waldsang. Klik hier voor de website KOV De Basis

Gezondheidszorg/veiligheid

 • Als elke seconde telt: bel 112
 • Politie district Drachten tel: 0900-8844
 • Dorpsagent:
  Oebele Dijk  Email: [email protected]    Tel.: 0900 8844
 • Arts: Huisartsenpraktijk Bakkeveen
  Weverswal 6,Bakkeveen   website: www.jehuisarts.nl
  Voor afspraken, medicijnen bestellen en overige vragen tel: 0516-541350
  Dokterswacht Friesland: 0900-1127112 voor spoedgevallen op werkdagen na 17.00 tot 08.00 de volgende morgen en in het weekend en op feestdagen.
 • AED in Bakkeveen. Voor meer info, klik hier
 • Tandarts: Tandheelkundig Centrum Bakkeveen. website: www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl Merskekamp 32, 9243 JD Bakkeveen. Tandarts Mw. B.Duizendstra-Prins, mondhygiëniste Mw G.Stam,   tel: 0516-541120.
  Avond of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat
 • Fysiotherapie Goren,  Weverswâl 6,  9243 JL Bakkeveen.  Tel: 0516 54 22 46.
  Website: www.fysiotherapiegoren.nl. E-mail: [email protected]
  Openingstijden maandag t/m vrijdag  8.00 – 17.30
 • Hulp Nodig ?Soms loop je tegen dingen aan, waarvan je even niet weet hoe je ermee om moet gaan. Je hebt net even een zetje in de rug nodig om weer verder te kunnen. Of je hebt ondersteuning nodig om weer (beter) zelfstandig te functioneren.
  Wat kun je zelf doen?
  Kijk eerst naar wat je zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Of waarmee familie, vrienden of buren je kunnen helpen.
  Je kunt gratis een oproep doen voor vrijwilligersondersteuning op de dorpswebsite www.bakkeveen.nl of in het maandelijks verschijnende dorpsblad De Slûswachter (voor beiden geldt: mail naar [email protected])
  Dorpssteunpunt Bakkeveen kan je ook helpen. Klik hier voor meer info.
  Wil je meteen naar de gemeente surf dan naar www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar ; hier vind je veel informatie waarmee je mogelijk al goed geholpen bent. Lukt het je niet om, eventueel met de hulp van anderen, een oplossing te vinden? Dan is het Gebiedsteam er voor jou!
  Gebiedsteam
  Het Gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, leven met een beperking, gezins- en relatieproblemen, ouder worden, zelfstandig wonen, (rouw)verwerking, mantelzorg, dagbesteding en het op orde krijgen van de financiën.
  Er zijn drie loketten, het dichtstbijzijnde loket is Ureterp: Lijteplein 9 (in de bibliotheek) woensdag van 14.30 tot 16.30 uur.
  Telefoon: (0512) 386 222 (maandag t/m vrijdag 09.00 en 12.30 uur) E-mail: [email protected]  Website: www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar
 • Zorgverlening
  De Friese Wouden, Weverwal 7A, Bakkeveen  tel 088 51 25 315
  www.friesewouden.nl
  We kijken samen naar mogelijkheden, zodat u zolang mogelijk zelfstandig kunt leven, hoe en waar u wilt. We bieden een totaalpakket aan zorg en deskundigheid; van huishoudelijke hulp tot wijkverpleging en van ondersteuning bij dementie tot complexe zorg.
 • Homeopathiepraktijk A. Sneevliet, arts. tel: 0516-541527 ,website: www.sneevliet-homeopathie.nl ,  Kreilen 3, 9243 WC Bakkeveen,
 • Praktijk voor klassieke Acupunctuur: Wim van der Heiden B. Ac., van Valen B. Ac.  Scheltingalân 4, 9243 KD Bakkeveen, tel 0516 541 992
 • Gestalttherapie, coaching en supervisie.
  Antje Lehmann, Mjûmster Wei 20, 9243 SK Bakkeveen (0516) 541464  [email protected]  Klik hier
 • Lichaamsgerichte therapie, Mindfulness, training en coaching
  Sietske Russchen, Mjûmster Wei 20, 9243 SK Bakkeveen (0516) 541464
  www.sietskerusschen.nl
 • Dierenartsencombinatie Marum-Bakkeveen: B. Tillema, Foarwurkerwei 6, 9243 JZ Bakkeveen. tel: 0516-541260 of 0594-641600. Spreekuur: alleen volgens afspraak. www.dapmarum.nl
 • Uitvaartvereniging De laatste Eer Bakkeveen. Bij sterfgeval bellen naar: Uitvaartleider vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11, Oranjewoud. Tel: 0513-622339. Inlichtingen vereniging: Voorzitter dhr J. Jagersma, 06-13863123.
  Klik hier voor meer info
 • Begraafplaats Bakkeveen
  Adres: tussen Duerswâldmer Wei 11 en 13, Bakkeveen.
  Beheerder: W. Stelpstra, Fockema Andreaelaan 82, 9244 BB Beetsterzwaag (0512) 381863

Uitleen

 • Speel-o-theek De Speelbak, Mjûmsterwei 16b, 9243 SK Bakkeveen. Ingang Dûnhoeke, peuterspeelzaal.
  Geopend: Maandelijks op 1e woensdag van de maand van 15.15-17.00. Bestemd voor kinderen van 0-12 jaar
  Inlichtingen: Franca Lentz of Tjitske Spinder ([email protected] resp. [email protected])
 • Bibliotheek. Het adres van de dichtsbijzijnde bibliotheek is: Lijteplein 9 te Ureterp. tel: 0512-303267.
  Openingstijden: maandag en woensdag: 13.30-17.30.  Vrijdag: 10.30-20.30

Kerken

 • It Keningsfjild (samenvoeging Gereformeerde en Hervormde kerk)
  Postadres: Tsjerkewal 20, 9243 JV Bakkeveen
  www.itkeningsfjild.nl
  Kerk: Selmien 47, 9247 TR Ureterp
  Kerk: Tsjerkewal 20, 9243 JV Bakkeveen

Dorpshuis/Zwembad

Het ligt in de bedoeling dat elke “voorziening” een eigen pagina krijgt of een link naar een bestaande website. U kunt hier een bijdrage aan leveren door informatie te sturen naar: klik hier voor emailadres. Een foto van de praktijk o.i.d. zou al mooi zijn.

Nieuws

06-12-2012 Sinterklaasfeest op de Oanrin groot succes
16-11-2012 Luchtoorlog & Pilotenhulp Zuidoost-Friesland
24-09-2012 De Oanrin op schoolreis
27-04-2012 Geslaagde afsluiting van de projectweken voor de Oanrin
23-04-2012 De Oanrin naar de geitenboerderij
20-04-2012 Groep 4 vindt slagerij van Eik de beste van heel Nederland !!!
19-04-2012 De Oanrin lekker fit tijdens de sportochtend.
17-04-2012 Groep 1 en 2 van de Oanrin naar de bessekwekerij Allardsoog
13-04-2012 Lekker Fit bij de Oanrin
12-04-2012 Kledinginzameling bij de Oanrin
01-04-2012 Pannenkoekdag met de Oanrin en het Ankerplak
30-03-2012 Kranslegging herdenkingsmonument
18-03-2012 NL Doet bij de Oanrin een groot succes !!!
17-03-2012 Jantje Beton
10-03-2012 De Oanrin heeft een open dag op woensdag 21 maart
24-02-2012 Marissa van de Oanrin is voorleeskampioen van de gemeente
17-02-2012 Creatief lesprogramma Betrouwen
15-02-2012 Maak kennis met stoelmassage
13-02-2012 Onze buurtagent Luuk Westerhof
13-02-2012 De Oanrin doet mee aan NL Doet !
24-12-2011 AED ontwikkelingen en cursussen
07-12-2011 Sinterklaas op bezoek bij de Oanrin.
11-10-2011 Paad fan Betinken
08-10-2011 De Woudklank van donderdag 6 oktober
01-10-2011 Prachtig weer voor De Oanrin
21-09-2011 Latere start Kinderpostzegelactie
24-07-2011 De Oanrin viert laatste schooldag
22-07-2011 Instructie publieke AED in Bakkeveen (2)
11-06-2011 Kidsgear zamelt geld in.
31-05-2011 Oegandees kinderkoor op obs De Oanrin
22-03-2011 Woensdag Open Dag OBS De Oanrin
06-11-2010 Vakantieperiodes huisartsenpraktijk
28-06-2010 Oanrin wint 1e prijs
14-06-2010 Nieuws van het Dorpssteunpunt
03-05-2010 Bereikbaarheid huisartsenpraktijk Bakkeveen
23-04-2010 Dorpssteunpunt ruimer bereikbaar
17-04-2010 AED in Bakkeveen beschikbaar
29-01-2010 De Oanrin zamelt in voor Haiti !
24-05-2009 Nieuwe website huisartsenpratijk Bakkeveen
04-05-2009 WMO: nieuws van dorpssteunpunt Bakkeveen
18-12-2008 Huisarts informatie in rubriek voorzieningen aangepast
25-06-2008 Werkgroep wil WMO-dorpssteunpunt in Bakkeveen
07-04-2008 Open dag OBS