Latere start Kinderpostzegelactie

Kinderpostzegelactie start in Bakkeveen pas per 3 oktober !

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’.

De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen.

Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Kinderen die gedwongen moeten werken, kunnen bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen en kinderen zonder dak boven hun hoofd krijgen een thuis. Om goed te kunnen deelnemen aan de maatschappij, nu en later, is het belangrijk dat kinderen zelf een actieve rol spelen bij de opzet en de uitvoering van projecten. Daarom ondersteunt en stimuleert Kinderpostzegels hun deelname hieraan.

Om kinderen te kunnen helpen, is geld nodig. Dit wordt op verschillende manieren ingezameld. De grootste inkomstenbron van Kinderpostzegels is de Kinderpostzegelactie. Ieder jaar in september gaan ruim 200.000 leerlingen uit groep 7 en 8 langs de deuren om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. In november maken de kinderen weer hetzelfde rondje om de bestellingen bij hun klanten te bezorgen.

Ook de leerlingen van groep 7 en 8 van cbs Betrouwen en obs de Oanrin doen mee aan de Kinderpostzegelactie. De landelijke verkoop start op woensdag 28 september a.s.

Vanwege de schoolreis van groep 7 en 8 van de Oanrin wordt in Bakkeveen, na overleg met cbs Betrouwen, deze landelijke start van verkoop voor beide scholen versteld naar maandag 3 oktober.

Op deze maandag krijgen de leerlingen uitleg op school over de actie. Na 15.15 uur gaan ze in Bakkeveen bij de deuren langs. Het zou heel fijn zijn als u uw bestelling van de Kinderpostzegels wilt bewaren tot maandag 3 oktober voor onze Bakkeveenster jeugd.

Een vriendelijke groet van de leerlingen en het team van De Oanrin en Betrouwen

 

Geplaatst in: Voorzieningen

Geef een reactie