EWB / Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen – Zonnedak

200 zonnepanelen
Coöperatie Duurzaam Bakkeveen wil in samenwerking met u meer lokale en duurzame energie opwekken. De coöperatie plaatst 200 zonnepanelen op het dak van Mechanisatiebedrijf Veenstra.
Leden van de coöperatie kunnen deelnemen door participaties kopen. Op deze participaties wordt een vaste rente van ca. 5 % gegeven en ze worden annuïtair afgelost. Een deelnemer ontvangt daarmee 15 jaar lang een vast bedrag.
Uitgifte van de participaties vindt plaats in de loop van 2021, alleen aan leden van de coöperatie. Dat lidmaatschap kost € 10 per jaar. Wie stroom afneemt bij EnergieVanOns is vrijgesteld van deze contributie.

In het dorpsblad van oktober 2021 vind u een artikel over het zonnedak.

Aanmelden
Belangstellenden en leden van de coöperatie ontvangen per e-mail een aanmeldformulier / verzoek tot deelname waarmee zij kunnen aangeven hoeveel participaties zij wensen te kopen.
Het formulier is ook hier te downloaden. Het ingevulde formulier kunt u in inleveren bij een van de bestuursleden of mailen naar [email protected]

Meer informatie over deelname is te vinden in het informatiedocument en het participatiereglement.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking ( SCE )
De overheid wil het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit stimuleren. Dit doet zij met onder andere de zogenaamde SCE-regeling. Deze regeling vervangt de eerdere Postcoderoosregeling.
Dankzij deze regeling wordt de opbrengst van ons zonnepanelenproject aangevuld tot een vast bedrag per kWh. Met een deel van de totale opbrengst betaalt de coöperatie de beheer-en onderhoudskosten van het project. De rest wordt verdeeld over de participatiehouders.
In de jongste adviezen wordt voor leveringstarief + subsidie een bedrag van 14,6 cent per kWh genoemd.
Per 5 kW geïnstalleerd vermogen moet er minstens 1 deelnemer zijn.   Voor ons project betekent dat minimaal 15  deelnemers.

Terug

 

Nieuws

08-10-2021 Groene Tour van start …..
07-10-2021 Zonnedak Veenstra – inschrijving geopend
01-06-2021 Bakkeveen krijgt een cadeautje van Moeder Natuur
10-03-2021 Zonnepanelen tellen
05-02-2021 Energiespel voor kinderen
05-02-2021 Bijna gratis warmtescan van je woning
25-12-2020 KERSTMUZIEK in het ANKERPLAK
10-10-2020 Verduurzaming energievoorziening
01-07-2020 Oprichting Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen
04-02-2020 Lekt uw huis warmte ?
29-10-2019 Groene stroom, geen dak ?
18-09-2019 Infoavond: kleine windmolens
24-03-2019 Energie en geld besparen.
17-03-2019 EnergieWijs: Creatief energie besparen
01-12-2018 Collectieve aanschaf zonnepanelen
12-09-2018 Informatiebijeenkomst EnergieWijs
01-09-2018 Uitnodiging bijeenkomst Energiewijs Bakkeveen
10-06-2018 Maandagavond: avond over energie
05-06-2018 Energiewijs Bakkeveen: enquête al ingevuld ?
07-02-2018 Poll: Uw energierekening omlaag?