Verduurzaming energievoorziening

Zet U in voor verduurzaming van de energievoorziening!

Wilt u zelf actief meewerken aan het opwekken van duurzame energie, maar heeft U niet de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van uw woning te plaatsen?

Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen biedt U de mogelijkheid om deel te nemen in een postcoderoosproject.

We hebben deze zomer de energiecoöperatie opgericht om samen met bewoners van Bakkeveen te kunnen werken aan vermindering en verduurzaming van het energiegebruik. Vanuit deze coöperatie werken we samen met de koepel van energiecoöperaties “Energie van Ons” en met Ecoop om het gebruik van fossiele energiebronnen in Bakkeveen terug te dringen.

We doen dat vanuit de overtuiging dat we zoveel mogelijk mensen in onze omgeving moeten betrekken bij de opdracht die we allemaal hebben om de gevolgen van het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, vooral voor de generaties die na ons komen.

We zien thans mogelijkheden om in Bakkeveen een collectief zonnedak te realiseren. Inwoners van Bakkeveen en omgeving kunnen met participaties in een collectief beheerd zonnedak gedurende vijftien jaar elektriciteit opwekken, waarvan de opbrengst in mindering wordt gebracht op hun energierekening. Voor mensen die geen mogelijkheden zien om zelf zonnepanelen op hun woningen te plaatsen kan dit een goed alternatief zijn.

De kosten van één participatie (= één zonnepaneel) zullen ongeveer € 250 bedragen, waarmee jaarlijks ongeveer 300 kWh elektriciteit wordt opgewekt. Die investering verdient U terug in een periode van zes tot tien jaar.

Deze omschrijving is nog vaag, maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe de wijzigingen in de regels rond postcoderoosprojecten zullen uitpakken. We verwachten binnen enkele weken daarover meer duidelijk te krijgen. Ook de omvang van het project (het aantal zonnepanelen) is van invloed op uiteindelijk kostprijs.

Daarom: als U overweegt om in project deel te nemen of meer informatie wilt, stuur een berichtje naar [email protected], of neem contact op met een van de bestuursleden van de coöperatie: Josien Meulenhoff, Roel Hoekstra, Miente Pera, Wim Dijk, of Fred Hoogenboom. Dan zullen we U benaderen.

In deze tijd is het moeilijk om bijeenkomsten te beleggen. We proberen langs verschillende kanalen contacten te leggen met mogelijk geïnteresseerden, waaronder ook de buurtverenigingen.

Fred Hoogenboom


Geplaatst in: Duurzaam Bakkeveen

2 reacties op “Verduurzaming energievoorziening

  1. Gjt zegt:

    Welke connectie heeft deze coöperatie met zonneplan.nl Deze firma biedt een collectieve opsterland korting aan?

  2. Roel Hoekstra zegt:

    Dag Gerrit. Ja ik had de zelfde vraag en heb het Jac Pluis gevraagd. Jac is nauw betrokken bij de plannen van de gemeente t.a.v. het energie neutraal maken van onze gemeente en bij Us Kooperaasje. Hij geeft aan, zoals al wel verwacht, dat dit een commerciële partij is die onder de naam van Opsterland klanten probeert te werven.
    Ik hoop dat dit een afdoende antwoord is zo niet dan hoor ik het graag. Roel Hoekstra.

Geef een reactie