Oprichting Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen

Op maandag 24 juni 2020 is in Dúnhoeke de Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen opgericht door Josien Meulenhoff (lid), Wim Dijk (lid), Roel Hoekstra (penningmeester), Fred Hoogenboom (voorzitter) en Miente Pera (secretaris).  De vorming van de coöperatie vloeit voort uit de activiteiten van de werkgroep EnergieWijs Bakkeveen in de afgelopen drie jaar. Deze  foto is gemaakt door notaris Pieter de Boer de ondertekening van de stichtingsakte. Miente Pera  was op vakantie en had de stukken al eerder getekend.

Een coöperatie is een vertrouwde vorm waarbinnen kan worden samengewerkt aan de oplossing van problemen. Denk aan zuivelcoöperaties en de coöperatieve banken die eind negentiende eeuw werden opgericht. De coöperatie is een samenwerkingsvorm waarin de zeggenschap van de deelnemers en de  eigendomsverhoudingen goed geregeld zijn.

Deze coöperatie wordt opgericht om bewoners van Bakkeveen en omstreken de mogelijkheid te bieden om actief deel te nemen in projecten die o.a. leiden tot verduurzaming van de energievoorziening. Een collectief beheerd dak met zonnepanelen zal een eerste project zijn. In samenwerking met andere coöperaties zal getracht worden om invloed te verwerven op het verloop van het verduurzamingsproces.

Fred Hoogenboom

Geplaatst in: Duurzaam Bakkeveen

Geef een reactie