EnergieWijs: Creatief energie besparen

De bijeenkomst heeft het karakter van een pub-quizz. Uw kennis over energiegebruik en over energiebesparing wordt getest middels een quiz. Het heet ook pub-quiz, omdat die activiteit plaatsvindt in een sfeer die lijkt op die van een gezellig café. U krijgt de gelegenheid om aan stamtafels in groepen te overleggen over de juiste antwoorden op uitdagende vragen.

Voor het bijhouden van scores van de verschillende groepen worden de modernste digitale technieken ingezet. Dus neem uw telefoon mee. Er zijn leuke prijsjes voor de winnaars.

Er is ook na de pauze gelegenheid om eigen ideeën over hoe we beter met energie kunnen omgaan, en over ervaringen die we daarmee hebben met elkaar uit te wisselen, en ze zo te verbeteren. Hulpmiddelen die daarbij een rol kunnen spelen kunnen beschikbaar worden gesteld door Buurkracht.

Dundelle, maandag 25 maart, 20 uur.

Een van die hulmiddelen, waarop u nu al een beroep kunt doen is de thermografische scan van uw woning. U woning wordt van alle kanten gefotografeerd met een infra-roodcamera, die met kleuren zichtbaar maakt langs welke weg de warmte binnen een woning weglekt, en waardoor duidelijk wordt op welke plaatsen voorzieningen kunnen worden getroffen om het warmteverlies te beperken.

U kunt u aanmelden via ons emailadres.  [email protected].
Aan de scan zijn kosten verbonden, ongeveer € 75.

 

Geplaatst in: Duurzaam Bakkeveen

Geef een reactie