Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen – Energiecoaches

Het werkt extra stimulerend als dorpsgenoten je vertellen over ervaringen met duurzaamheidsmaatregelen aan een woning. Dat is het idee achter de energiecoaches. Het is de bedoeling dat alle Opsterlandse dorpen gaan beschikken over eigen energiecoaches. In Bakkeveen is dat al het geval. Ale Douma, Frans Mulder, Roel Hoekstra, Jan van Dalen en Jurjen Jagersma volgden met succes de opleiding.

Iedereen die er eens goed voor gaat zitten, vindt op internet volop informatie over maatregelen om de eigen woning te verduurzamen. Het Energieloket van de gemeente Opsterland heeft bijvoorbeeld veel onafhankelijke informatie gebundeld. “Maar dat wil niet zeggen dat al die informatie ook aansluit bij de vragen die leven”, vertelt Jacob Ottens, projectleider van het Opsterlandse Energieteam. “Wij willen daarom de dorpen helpen een structuur op te richten waarbij vrijwillige energiecoaches de eigen dorpsgenoten op weg helpen. Als je ziet dat iemand met de verduurzaming van zijn huis bezig is, wekt dat ook de interesse van anderen. Door er met elkaar over te praten, ga je elkaar inspireren.” Het hoeft niet direct over grote investeringen te gaan. Volgens Ottens zit de grote winst op weg naar een energieneutraal Opsterland in het besparen van energie. “En dat kan al met hele eenvoudige en kleine ingrepen. Door dit soort concrete maatregelen direct te bespreken, komen mensen in actie. En dan komt van het een vanzelf het ander.”

Terug

Nieuws

08-04-2024 Himmelwike: Bakkeveen is weer schoon
05-03-2024 Deelauto in Bakkeveen
19-05-2023 Deelauto NU vrijdag te bekijken !
04-11-2022 Energie bespaarmarkt in Dúndelle (voor huurders)
15-07-2022 Zonnedak Bakkeveen: volop in bedrijf.
08-06-2022 Zonnedak Coöperatie Duurzaam in bedrijf
08-03-2022 Warmtescan van je woning: minder energiegebruik
14-12-2021 € 70,– voor energiebesparing
12-12-2021 Zonnedak Dorpscoöperatie Duurzaam overtekend
05-11-2021 Deelname aan zonnedak Bakkeveen
08-10-2021 Groene Tour van start …..
07-10-2021 Zonnedak Veenstra – inschrijving geopend
01-06-2021 Bakkeveen krijgt een cadeautje van Moeder Natuur
10-03-2021 Zonnepanelen tellen
05-02-2021 Energiespel voor kinderen
05-02-2021 Bijna gratis warmtescan van je woning
25-12-2020 KERSTMUZIEK in het ANKERPLAK
10-10-2020 Verduurzaming energievoorziening
01-07-2020 Oprichting Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen
04-02-2020 Lekt uw huis warmte ?
29-10-2019 Groene stroom, geen dak ?
18-09-2019 Infoavond: kleine windmolens
24-03-2019 Energie en geld besparen.
17-03-2019 EnergieWijs: Creatief energie besparen
01-12-2018 Collectieve aanschaf zonnepanelen
12-09-2018 Informatiebijeenkomst EnergieWijs
01-09-2018 Uitnodiging bijeenkomst Energiewijs Bakkeveen
10-06-2018 Maandagavond: avond over energie
05-06-2018 Energiewijs Bakkeveen: enquête al ingevuld ?
07-02-2018 Poll: Uw energierekening omlaag?