Uitnodiging bijeenkomst Energiewijs Bakkeveen

Energiewijs Bakkeveen
Uitnodiging informatiebijeenkomst maandag 17 september 2018

Na de informatiebijeenkomst in Dúndelle van 11 juni 2018 is een aantal werkgroepen aan de slag gegaan. In een tweede informatiebijeenkomst op maandag 17 september in Dúndelle om 20.00 uur komt de stand van zaken over enkele onderwerpen waaraan gewerkt wordt aan de orde. Iedere inwoner van Bakkeveen is van harte welkom.

Woningisolatie
Acht bewoners hebben een energiescan laten uitvoeren, en gaan nu na of één of enkele bedrijven de voorgestelde maatregelen in de sfeer van vloer-, dak- en spouwisolatie en beglazing in éen opdracht kunnen uitvoeren. Op de volgende informatieavond 17 september zal een presentie gegeven worden over hoe vloer-, dak- en spouwmuurisolatie kan worden uitgevoerd, en welke maatregelen in verschillende situaties effectief zijn. Door een mailbericht aan het buurtteam via de website www.buurkracht.nl/bakkeveen te sturen kunnen bewoners die overwegen zich aan te sluiten bij dit traject zich melden.

Plaatsing zonnepanelen
Twintig bewoners hebben zich aangemeld als belangstellende voor plaatsing van zonnepanelen. Op dit moment worden offertes opgevraagd bij enkele firma’s die de plaatsing en aansluiting van zonnepanelen. Nader bericht volgt. Bewoners die overwegen om bij dit traject aan te sluiten, kunnen dat berichten aan het buurtteam via www.buurkracht.nl/bakkeveen.

Aanmelden als deelnemer
Op dit moment hebben 53 inwoners van Bakkeveen zich gemeld als deelnemer aan Buurkracht. Wanneer U zich aanmeld via de website, heeft U direct toegang de informatie en de hulpmiddelen die Buurkracht kan inzetten. Zo kunt u vaststellen hoe uw energieverbruik zich verhoudt tot dat van andere woningen en wordt U regelmatig geïnformeerd over actuele ontwikkelen.

Warmtepompen
In veel berichten wordt gesuggereerd dat warmtepompen het aardgas bij de verwarming van woningen kunnen vervangen. We hebben een deskundige gevraagd om de verschillende soorten warmtepompen en mogelijkheden en beperkingen die eraan verbonden kunnen zijn in de informatiebijeenkomst van 17 september te schetsen.

Werkgroep Energiewijs Bakkeveen

Geplaatst in: Duurzaam Bakkeveen

Geef een reactie