Zonnepanelen tellen

Werkgroep Energiewijs Bakkeveen

Inventarisatie zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen.

Leden van de Werkgroep Energiewijs Bakkeveen gaan in maart 2021 in beeld brengen op hoeveel woningen en bedrijfsdaken in Bakkeveen zonnepanelen liggen, en hoeveel dat er zijn. De optelling van al die afzonderlijke gegevens zal een beeld geven hoever Bakkeveen in maart 2021 gevorderd is met de vervanging van fossiele energie door direct in het dorp opgewekte zonne-energie. Het gaat om een globaal beeld, zodat we bij herhaling van de inventarisatie na bijvoorbeeld twee jaar we kunnen vaststelling hoe groot de toename is van het gebruik van met zonnepanelen opgewekte energie. De overzichten die we maken zullen niet naar afzonderlijke straten of woningen herleid kunnen worden. Dus wees niet verbaasd, wanneer er binnenkort een medebewoner van Bakkeveen bij U voor de deur wat aantekeningen maakt op een papiertje, of wat getallen invoert in een smartphone of en laptop. Bejegen hem of haar vriendelijk en jaag hem of haar niet weg.
Het gemaakte overzicht zullen we in de volgende Slûswachter trachten te produceren. We zullen de gegevens gebruiken bij het maken van plannen om het gebruik van fossiele energie op lokaal niveau verder terug te brengen. De Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen verwacht binnenkort te kunnen aankondigen op welke termijn een eerste postcoderoosproject zal kunnen worden gerealiseerd. Op de dag waarop de kopie voor de Slûswachter moet worden ingeleverd is de Ministeriële Regeling voor Verstrekking van Subsidies voor het Lokaal en Gezamenlijk Opwekken van hernieuwbare elektriciteit gepubliceerd. We staan klaar om de subsidieaanvraag in te dienen. Daarmee hopen ook middelen te kunnen verwerven, waarmee we vervolgprojecten kunnen starten.

Fred Hoogenboom

Geplaatst in: Duurzaam Bakkeveen

Geef een reactie