S C W

LOGOSociaal Cultureel Werk Bakkeveen

De organisatie voor cursussen, workshops, educatieve bijeenkomsten, etc. Ook geven we ondersteuning aan groepen die werken aan duurzaamheid en sociale cohesie.

Wij zijn een lokale organisatie. Onze zaal wordt door de gemeente Opsterland beschikbaar gesteld; andere zaken moeten we zelf regelen. Formeel valt de organisatie sinds 2014 onder Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Momenteel zijn er de volgende commissies:

Kinderwerk.
De meest bekende activiteit (al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw) is de wekelijkse kinderclub van 13:30 tot 15:00. Het is van medio september tot eind april en niet in de schoolvakanties. Leerlingen van de basisscholen vanaf 7 jaar kunnen mee knutselen.
Er is altijd ruimte voor begeleiders. Dus als je zin hebt: mail naar info@bakkeveen.nl 

Jeugdwerk.
Oorspronkelijk voor de jeugd -na-de-basisschool. Na gereedkomen van de pannakooi in het dorp zijn de belangstelling voor disco’s etc weggezakt.
Eind 2018 is de wekelijkse jeugdsoos op de vrijdagavond weer voorzichtig opgestart. Het voornemen is dat dit tot aan begin van zomertijd zal duren. E.e.a. afhankelijk van de belangstelling.

Volwassenenwerk
Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen. Activiteiten in 2018:

 • Historie van Bakkeveen. Maandelijks (8x per jaar) bijeenkomst met ouderen om de historie van Bakkeveen en omgeving te onderzoeken aan de hand van historische foto’s, filmbeelden en kaarten.
 • Ondersteunen van vrijwilligers organisaties van de evenementen in Bakkeveen d.m.v. gezamenlijke bijeenkomsten om ervaringen en expertise onderling te delen. Doel: waarborgen continuïteit, leefbaarheid vergroten en vrijwilligers faciliteren.
 • Ondersteuning van LF2018 project “Griene Weach”. Het project beoogt o.a. verbinding van jongere en oudere mensen en duurzame verbouw van groenten.
 • Ondersteuning en coördinatie energiewerkgroep: doelstelling is om uit deze SCW-werkgroep t.z.t. een meer zelfstandige organisatie te vormen die Bakkeveen gaat verduurzamen (met name de energiebehoefte en –voorziening). Sinds 24 juni 2020 is het een zelfstandige coöperatie geworden.
 • Gezond Bakkeveen “Bakkeveen op weg naar Blue Zone”. Opstarten van activiteiten in het kader van positieve gezondheid (o.a. lezingen van de Huisarts en Machteld Huber).
 • Filmhuis, waaronder films specifiek voor doelgroepen. Het onderdeel voor de volwassenen loopt zeer goed. Doel is naast sociaal maatschappelijke films bekijken, ook gezamenlijk evalueren en bevorderen sociale cohesie.
 • Popkoor (2-wekelijks) met zanglessen.
 • Doarpstún: het diverser maken van het groen in en buiten de bebouwde kom van Bakkeveen op particuliere ervan en langs de straat.

SCW-Dúnhoeke kan deze en vele andere activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling.
De zaal kan voor deze, niet commerciële activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld.
De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.
Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door: info@bakkeveen.nl
Een commissie van 4 personen is actief in de ondersteuning en schakelt zo nodig andere dorpsgenoten  in. We werken voor en door het dorp.

 

Gebruik van onze zaal: klik hier voor de agenda.

Als je de ruimte wilt reserveren, stuur je een email naar info@bakkeveen.nl. Geef aan waarvoor je de zaal wilt gebruiken en welke data en tijden. Alleen bijeenkomsten die voldoen aan het sociaal/cultureel en/of educatief karakter komen in aanmerking.

Regels (samengevat):

 • Zaal weer (bezem)-schoon achterlaten na de activiteit; ook meubilair weer wegzetten.
 • Verwarming wordt automatisch geregeld; hoef je niets aan te doen.
 • Sleutel halen bij Bauwien Gramsma (adres wordt doorgegeven bij het huurverzoek).
 • Basistarief: € 7,50 per dagdeel
 • Consumpties:
  • Koffie/Thee: € 1,– per 2 kopjes
  • Er mogen geen alcoholische dranken worden geschonken en ook niet gedronken
  • Indien men zelf voor koffie/thee zorgt, dan wordt de zaalhuur met € 0,50 pp verhoogd (dit i.v.m. gebruik serviesgoed en keuken).
  • Na afloop per email aan info@bakkeveen.nl doorgeven hoeveel consumpties er genuttigd zijn.
 • Gaat er iets stuk, ontbreekt er iets: mail info@bakkeveen.nl
  In geval van spoed bel Jan van Dalen
 • Je krijgt minimaal 2x per jaar per email een factuur.

Meer info, tips? mail naar info@bakkeveen.nl of bel Jan van Dalen (06-51175883)

Nieuws

29-05-2017 Inloopcafé met hulp voor mobieltjes en tablets
01-05-2017 Wandelen met Inloopcafé
24-04-2017 Hulp met mobieltje of tablet
14-03-2017 Stemmen en dan naar …. inloopcafé
13-02-2017 Ruzie met uw mobieltje? Of tablet?
07-02-2017 Opnieuw: Mijn mobieltje en ik
01-02-2017 Woensdag geen knutselclub
28-01-2017 Popkoor Bakkeveen
20-01-2017 Mooie start inloopcafé
17-01-2017 Lekker en gezellig inloopcafé
15-01-2017 Bakkers en baksters gezocht
02-01-2017 Jeugdavond Siegerswoude
20-12-2016 Afgelast: woensdagmiddag knutselclub
13-12-2016 Gezellige middagen in Dundelle
10-12-2016 Kinderdisco in Siegerswoude
18-10-2016 Wat verdienen met je telefoon ?
12-10-2016 Knutselclub begint weer
23-08-2016 Popkoor start nieuw seizoen
15-06-2016 UITNODIGING ** DJEMBE OPTREDEN **
05-03-2016 Cursus hoofd-, schouder-, nekmassage
04-03-2016 Workshop Djembé: volwassenen en kinderen
24-02-2016 Workshop Hoofd-, schouder- en nekmassage
11-12-2015 Zangtips en popkoor
02-12-2015 Lekker kliederen bij de knutsel club
17-11-2015 knutsel club
11-11-2015 SCW-Dunhoeke: Make-up workshop Glamour&beauty
14-10-2015 Djembé voor volwassenen en kinderen (update)
12-10-2015 Grote workshop creatief in Allardsoog
05-10-2015 Djembé voor volwassenen en kinderen
11-08-2015 Popkoor begint binnenkort weer.
17-07-2015 Zumba voor kinderen
03-04-2015 Zangles voor kinderen
19-02-2015 Kinder Zumba: foto’s en vervolg
14-02-2015 Jeugdavonden Uthof Siegerswoude
21-11-2014 Cursus EHBO t.b.v. kinderen
09-11-2014 Lampion maken bij de knutsel club
27-09-2014 Geslaagde workshop etageres maken
24-09-2014 Training: werk vinden
16-09-2014 Woensdag Knutselclub begint weer
02-09-2014 Popkoor krijgt wederom vervolg
23-08-2014 Najaarsprogramma SCW-Dunhoeke
01-05-2014 Boogschieten voor iedereen
16-04-2014 Paaseieren maken bij Scw
08-04-2014 Cursus boogschieten voor iedereen …
02-02-2014 Cursus nagelverzorging
22-01-2014 Massage door/voor kinderen en ouders
14-01-2014 # Popkoor Bakkeveen #
05-01-2014 Voorjaarsprogramma SCW-Dunhoeke
17-11-2013 Aanmelden massage cursus
17-11-2013 Workshop Feestkapsels: foto’s