S C W

LOGOSociaal Cultureel Werk Bakkeveen

De organisatie voor cursussen, workshops, educatieve bijeenkomsten, etc. Ook geven we ondersteuning aan groepen die werken aan duurzaamheid en sociale cohesie.

Wij zijn een lokale organisatie. Onze zaal wordt door de gemeente Opsterland beschikbaar gesteld; andere zaken moeten we zelf regelen. Formeel valt de organisatie sinds 2014 onder Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Momenteel zijn er de volgende commissies:

Kinderwerk.
De meest bekende activiteit (al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw) is de wekelijkse kinderclub van 13:30 tot 15:00. Het is van medio september tot eind april en niet in de schoolvakanties. Leerlingen van de basisscholen vanaf 7 jaar kunnen mee knutselen.
Er is altijd ruimte voor begeleiders. Dus als je zin hebt: mail naar [email protected] 

Jeugdwerk.
Oorspronkelijk voor de jeugd -na-de-basisschool. Na gereedkomen van de pannakooi in het dorp zijn de belangstelling voor disco’s etc weggezakt.
Eind 2018 is de wekelijkse jeugdsoos op de vrijdagavond weer voorzichtig opgestart. Het voornemen is dat dit tot aan begin van zomertijd zal duren. E.e.a. afhankelijk van de belangstelling. In 2020 is o.a. Levend Stratego gespeeld.

Volwassenenwerk
Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen. Activiteiten vanaf  2018:

 • Historie van Bakkeveen. Maandelijks (8x per jaar) bijeenkomst met ouderen om de historie van Bakkeveen en omgeving te onderzoeken aan de hand van historische foto’s, filmbeelden en kaarten.
 • Ondersteunen van vrijwilligers organisaties van de evenementen in Bakkeveen d.m.v. gezamenlijke bijeenkomsten om ervaringen en expertise onderling te delen. Doel: waarborgen continuïteit, leefbaarheid vergroten en vrijwilligers faciliteren.
 • Ondersteuning en coördinatie energiewerkgroep: doelstelling is om uit deze SCW-werkgroep t.z.t. een meer zelfstandige organisatie te vormen die Bakkeveen gaat verduurzamen (met name de energiebehoefte en –voorziening). Sinds 24 juni 2020 is het een zelfstandige coöperatie geworden.
 • Gezond Bakkeveen “Bakkeveen op weg naar Blue Zone”. Opstarten van activiteiten in het kader van positieve gezondheid (o.a. lezingen van de Huisarts en Machteld Huber). www.bakkeveen.nl/bloeizone
 • Filmhuis, waaronder films specifiek voor doelgroepen. Het onderdeel voor de volwassenen loopt zeer goed. Doel is naast sociaal maatschappelijke films bekijken, ook gezamenlijk evalueren en bevorderen sociale cohesie. klik hier
 • Popkoor (2-wekelijks) met zanglessen.
 • Doarpstún: het diverser maken van het groen in en buiten de bebouwde kom van Bakkeveen op particuliere ervan en langs de straat. Sinds 2019 is Doarpstún losgekoppeld van SCW en gaat meer zelfstandig haar weg. www.bakkeveen.nl/doarpstun

SCW-Dúnhoeke kan deze en vele andere activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling.
De zaal kan voor deze, niet commerciële activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld.
De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.
Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door: [email protected]
Een commissie van 4 personen is actief in de ondersteuning en schakelt zo nodig andere dorpsgenoten  in. We werken voor en door het dorp.

 

Gebruik van onze zaal: klik hier voor de agenda.

Als je de ruimte wilt reserveren, stuur je een email naar [email protected]. Geef aan waarvoor je de zaal wilt gebruiken en welke data en tijden. Alleen bijeenkomsten die voldoen aan het sociaal/cultureel en/of educatief karakter komen in aanmerking.

Regels (samengevat):

 • Zaal weer (bezem)-schoon achterlaten na de activiteit; ook meubilair weer wegzetten.
 • Verwarming wordt automatisch geregeld; hoef je niets aan te doen.
 • Huurders krijgen een digitale toegangssleutel voor de zaal (app op smartphone)
 • Basistarief: € 7,50 per dagdeel
 • Consumpties:
  • Koffie/Thee: € 1,– per  2 kopjes
  • Er mogen geen alcoholische dranken worden geschonken en ook niet gedronken
  • Indien men zelf voor koffie/thee zorgt, dan wordt de zaalhuur met € 0,50 pp verhoogd (dit i.v.m. gebruik serviesgoed en keuken).
  • Na afloop per email aan [email protected] doorgeven hoeveel consumpties er genuttigd zijn.
 • Gaat er iets stuk, ontbreekt er iets: mail [email protected]
  In geval van spoed bel Jan van Dalen
 • Je krijgt minimaal 2x per jaar per email een factuur.

Meer info, tips? mail naar [email protected] of bel Jan van Dalen (06-51175883)

Nieuws

29-01-2018 Dinsdagmiddag: toponiemen!
05-01-2018 Popkoor Bakkeveen begint aan nwe seizoenshelft
30-12-2017 Inloopcafé in het nieuwe jaar
20-12-2017 Knutselclub: eindejaarswensen
10-12-2017 Nog 3 NACHTJES slapen en dan
04-12-2017 (h)eerlijk eten in Bakkeveen
31-10-2017 Gezellig wat drinken, praten en kleding passen!
19-10-2017 Kledingruilbeurs tijdens inloopcafé
03-10-2017 Cursus “Opvoeden en zo” start op 12 okt a.s
29-09-2017 Knutselclub gaat weer van start
14-09-2017 Nu al start inloopmiddag
12-09-2017 Lezing positieve gezondheid door Machteld Huber
08-09-2017 Jeugdavonden in Siegerswoude
28-08-2017 Popkoor Bakkeveen
12-06-2017 Oefen je Hersenen
29-05-2017 Inloopcafé met hulp voor mobieltjes en tablets
01-05-2017 Wandelen met Inloopcafé
24-04-2017 Hulp met mobieltje of tablet
14-03-2017 Stemmen en dan naar …. inloopcafé
13-02-2017 Ruzie met uw mobieltje? Of tablet?
07-02-2017 Opnieuw: Mijn mobieltje en ik
01-02-2017 Woensdag geen knutselclub
28-01-2017 Popkoor Bakkeveen
20-01-2017 Mooie start inloopcafé
17-01-2017 Lekker en gezellig inloopcafé
15-01-2017 Bakkers en baksters gezocht
02-01-2017 Jeugdavond Siegerswoude
20-12-2016 Afgelast: woensdagmiddag knutselclub
13-12-2016 Gezellige middagen in Dundelle
10-12-2016 Kinderdisco in Siegerswoude
18-10-2016 Wat verdienen met je telefoon ?
12-10-2016 Knutselclub begint weer
23-08-2016 Popkoor start nieuw seizoen
15-06-2016 UITNODIGING ** DJEMBE OPTREDEN **
05-03-2016 Cursus hoofd-, schouder-, nekmassage
04-03-2016 Workshop Djembé: volwassenen en kinderen
24-02-2016 Workshop Hoofd-, schouder- en nekmassage
11-12-2015 Zangtips en popkoor
02-12-2015 Lekker kliederen bij de knutsel club
17-11-2015 knutsel club
11-11-2015 SCW-Dunhoeke: Make-up workshop Glamour&beauty
14-10-2015 Djembé voor volwassenen en kinderen (update)
12-10-2015 Grote workshop creatief in Allardsoog
05-10-2015 Djembé voor volwassenen en kinderen
11-08-2015 Popkoor begint binnenkort weer.
17-07-2015 Zumba voor kinderen
03-04-2015 Zangles voor kinderen
19-02-2015 Kinder Zumba: foto’s en vervolg
14-02-2015 Jeugdavonden Uthof Siegerswoude
21-11-2014 Cursus EHBO t.b.v. kinderen