S C W

LOGOSociaal Cultureel Werk Bakkeveen

De organisatie voor cursussen, workshops, educatieve bijeenkomsten, etc. Ook geven we ondersteuning aan groepen die werken aan duurzaamheid en sociale cohesie.

Wij zijn een lokale organisatie. Onze zaal wordt door de gemeente Opsterland beschikbaar gesteld; andere zaken moeten we zelf regelen. Formeel valt de organisatie sinds 2014 onder Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Momenteel zijn er de volgende commissies:

Kinderwerk.
De meest bekende activiteit (al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw) is de wekelijkse kinderclub van 13:30 tot 15:00. Het is van medio september tot eind april en niet in de schoolvakanties. Leerlingen van de basisscholen vanaf 7 jaar kunnen mee knutselen.
Er is altijd ruimte voor begeleiders. Dus als je zin hebt: mail naar [email protected] 

Jeugdwerk.
Oorspronkelijk voor de jeugd -na-de-basisschool. Na gereedkomen van de pannakooi in het dorp zijn de belangstelling voor disco’s etc weggezakt.
Eind 2018 is de wekelijkse jeugdsoos op de vrijdagavond weer voorzichtig opgestart. Het voornemen is dat dit tot aan begin van zomertijd zal duren. E.e.a. afhankelijk van de belangstelling. In 2020 is o.a. Levend Stratego gespeeld.

Volwassenenwerk
Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen. Activiteiten vanaf  2018:

 • Historie van Bakkeveen. Maandelijks (8x per jaar) bijeenkomst met ouderen om de historie van Bakkeveen en omgeving te onderzoeken aan de hand van historische foto’s, filmbeelden en kaarten.
 • Ondersteunen van vrijwilligers organisaties van de evenementen in Bakkeveen d.m.v. gezamenlijke bijeenkomsten om ervaringen en expertise onderling te delen. Doel: waarborgen continuïteit, leefbaarheid vergroten en vrijwilligers faciliteren.
 • Ondersteuning en coördinatie energiewerkgroep: doelstelling is om uit deze SCW-werkgroep t.z.t. een meer zelfstandige organisatie te vormen die Bakkeveen gaat verduurzamen (met name de energiebehoefte en –voorziening). Sinds 24 juni 2020 is het een zelfstandige coöperatie geworden.
 • Gezond Bakkeveen “Bakkeveen op weg naar Blue Zone”. Opstarten van activiteiten in het kader van positieve gezondheid (o.a. lezingen van de Huisarts en Machteld Huber). www.bakkeveen.nl/bloeizone
 • Filmhuis, waaronder films specifiek voor doelgroepen. Het onderdeel voor de volwassenen loopt zeer goed. Doel is naast sociaal maatschappelijke films bekijken, ook gezamenlijk evalueren en bevorderen sociale cohesie. klik hier
 • Popkoor (2-wekelijks) met zanglessen.
 • Doarpstún: het diverser maken van het groen in en buiten de bebouwde kom van Bakkeveen op particuliere ervan en langs de straat. Sinds 2019 is Doarpstún losgekoppeld van SCW en gaat meer zelfstandig haar weg. www.bakkeveen.nl/doarpstun

SCW-Dúnhoeke kan deze en vele andere activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling.
De zaal kan voor deze, niet commerciële activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld.
De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.
Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door: [email protected]
Een commissie van 4 personen is actief in de ondersteuning en schakelt zo nodig andere dorpsgenoten  in. We werken voor en door het dorp.

 

Gebruik van onze zaal: klik hier voor de agenda.

Als je de ruimte wilt reserveren, stuur je een email naar [email protected]. Geef aan waarvoor je de zaal wilt gebruiken en welke data en tijden. Alleen bijeenkomsten die voldoen aan het sociaal/cultureel en/of educatief karakter komen in aanmerking.

Regels (samengevat):

 • Zaal weer (bezem)-schoon achterlaten na de activiteit; ook meubilair weer wegzetten.
 • Verwarming wordt automatisch geregeld; hoef je niets aan te doen.
 • Huurders krijgen een digitale toegangssleutel voor de zaal (app op smartphone)
 • Basistarief: € 7,50 per dagdeel
 • Consumpties:
  • Koffie/Thee: € 1,– per  2 kopjes
  • Er mogen geen alcoholische dranken worden geschonken en ook niet gedronken
  • Indien men zelf voor koffie/thee zorgt, dan wordt de zaalhuur met € 0,50 pp verhoogd (dit i.v.m. gebruik serviesgoed en keuken).
  • Na afloop per email aan [email protected] doorgeven hoeveel consumpties er genuttigd zijn.
 • Gaat er iets stuk, ontbreekt er iets: mail [email protected]
  In geval van spoed bel Jan van Dalen
 • Je krijgt minimaal 2x per jaar per email een factuur.

Meer info, tips? mail naar [email protected] of bel Jan van Dalen (06-51175883)

Nieuws

16-07-2007 Djembee, workshop (2001, 2002)
16-07-2007 Reanimatie cursussen (2004 en 2002)
16-07-2007 Vogelkennis, cursus (2001)
16-07-2007 Now or Never (2001)
16-07-2007 Carnavalsdisco (2004 en 2003)
16-07-2007 Internet en computercursussen van start (18-10-2000)
16-07-2007 Disco’s voor kinderen en jeugd
16-07-2007 Kerststuk maken Workshop (december 2006)
16-07-2002 Kaatsen, cursu (2002)