S C W

LOGOSociaal Cultureel Werk Bakkeveen

De organisatie voor cursussen, workshops, educatieve bijeenkomsten, etc. Ook geven we ondersteuning aan groepen die werken aan duurzaamheid en sociale cohesie.

Wij zijn een lokale organisatie. Onze zaal wordt door de gemeente Opsterland beschikbaar gesteld; andere zaken moeten we zelf regelen. Formeel valt de organisatie sinds 2014 onder Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Momenteel zijn er de volgende commissies:

Kinderwerk.
De meest bekende activiteit (al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw) is de wekelijkse kinderclub van 13:30 tot 15:00. Het is van medio september tot eind april en niet in de schoolvakanties. Leerlingen van de basisscholen vanaf 7 jaar kunnen mee knutselen.
Er is altijd ruimte voor begeleiders. Dus als je zin hebt: mail naar info@bakkeveen.nl 

Jeugdwerk.
Oorspronkelijk voor de jeugd -na-de-basisschool. Na gereedkomen van de pannakooi in het dorp zijn de belangstelling voor disco’s etc weggezakt.
Eind 2018 is de wekelijkse jeugdsoos op de vrijdagavond weer voorzichtig opgestart. Het voornemen is dat dit tot aan begin van zomertijd zal duren. E.e.a. afhankelijk van de belangstelling.

Volwassenenwerk
Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen. Activiteiten in 2018:

 • Historie van Bakkeveen. Maandelijks (8x per jaar) bijeenkomst met ouderen om de historie van Bakkeveen en omgeving te onderzoeken aan de hand van historische foto’s, filmbeelden en kaarten.
 • Ondersteunen van vrijwilligers organisaties van de evenementen in Bakkeveen d.m.v. gezamenlijke bijeenkomsten om ervaringen en expertise onderling te delen. Doel: waarborgen continuïteit, leefbaarheid vergroten en vrijwilligers faciliteren.
 • Ondersteuning van LF2018 project “Griene Weach”. Het project beoogt o.a. verbinding van jongere en oudere mensen en duurzame verbouw van groenten.
 • Ondersteuning en coördinatie energiewerkgroep: doelstelling is om uit deze SCW-werkgroep t.z.t. een meer zelfstandige organisatie te vormen die Bakkeveen gaat verduurzamen (met name de energiebehoefte en –voorziening).
 • Opstarten van activiteiten in het kader van positieve gezondheid (o.a. lezingen van de Huisarts en Machteld Huber).
 • Filmhuis, waaronder films specifiek voor doelgroepen. Het onderdeel voor de volwassenen loopt zeer goed. Doel is naast sociaal maatschappelijke films bekijken, ook gezamenlijk evalueren en bevorderen sociale cohesie.
 • Popkoor (2-wekelijks) met zanglessen.
 • Doarpstún: het diverser maken van het groen in en buiten de bebouwde kom van Bakkeveen op particuliere ervan en langs de straat.

SCW-Dúnhoeke kan deze en vele andere activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling.
De zaal kan voor deze, niet commerciële activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld.
De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.
Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door: info@bakkeveen.nl
Een commissie van 4 personen is actief in de ondersteuning en schakelt zo nodig andere dorpsgenoten  in. We werken voor en door het dorp.

 

Gebruik van onze zaal: klik hier voor de agenda.

Als je de ruimte wilt reserveren, stuur je een email naar info@bakkeveen.nl. Geef aan waarvoor je de zaal wilt gebruiken en welke data en tijden. Alleen bijeenkomsten die voldoen aan het sociaal/cultureel en/of educatief karakter komen in aanmerking.

Regels (samengevat):

 • Zaal weer (bezem)-schoon achterlaten na de activiteit; ook meubilair weer wegzetten.
 • Verwarming wordt automatisch geregeld; hoef je niets aan te doen.
 • Sleutel halen bij Bauwien Gramsma (adres wordt doorgegeven bij het huurverzoek).
 • Basistarief: € 7,50 per dagdeel
 • Consumpties:
  • Koffie/Thee: € 1,– per 2 kopjes
  • Er mogen geen alcoholische dranken worden geschonken en ook niet gedronken
  • Indien men zelf voor koffie/thee zorgt, dan wordt de zaalhuur met € 0,50 pp verhoogd (dit i.v.m. gebruik serviesgoed en keuken).
  • Na afloop per email aan info@bakkeveen.nl doorgeven hoeveel consumpties er genuttigd zijn.
 • Gaat er iets stuk, ontbreekt er iets: mail info@bakkeveen.nl
  In geval van spoed bel Jan van Dalen
 • Je krijgt minimaal 2x per jaar per email een factuur.

Meer info, tips? mail naar info@bakkeveen.nl of bel Jan van Dalen (06-51175883)

Nieuws

04-03-2020 Vrijdag: Kidsfunclub !
21-02-2020 Dancing Blue op 29 februari
16-02-2020 De eerste Funclub
12-02-2020 Valentijn bij knutselclub
10-02-2020 Vrijdag: Funclub voor basisschool leerlingen.
01-02-2020 Woensdag 5 febr geen Knutselclub en SOT.
14-01-2020 Winter- natuurwandelen
07-01-2020 Knutselclub gaat woensdagmiddag niet door
05-12-2019 Knutselclub met Sinterklaas
17-09-2019 Dancing Blue: lekker swingen
10-09-2019 Woensdagmiddag knutselclub weer van start
03-09-2019 POPkoor Bakkeveen
17-04-2019 Knutselclub: de laatste en afscheid
15-03-2019 Geen knutselen, wel verkiezingen
09-03-2019 Woensdagmiddag knutselclub
27-02-2019 Woensdagmiddag kinder-knutsel-club
03-02-2019 Lezing: Eet je gezond
02-02-2019 Woensdagmiddag … 1x geen knutselclub
24-12-2018 Ite en Genietsje
19-12-2018 Knutselclub maakt kerststukjes
09-12-2018 Speculaaspoppen bij knutselclub
13-11-2018 Jeugdsoos
08-11-2018 Nieuws van de Doarpstún
08-11-2018 Lampionnen zijn klaar
08-11-2018 Vrijdagavond: jeugdsoos !
02-11-2018 Heropening jeugdsoos Dúnhoeke
28-10-2018 Plastic fles meenemen
09-10-2018 Knutselclub woensdag weer van start
10-09-2018 Popkoor: welkom bij nieuw seizoen !
01-09-2018 Uitnodiging bijeenkomst Energiewijs Bakkeveen
10-06-2018 Maandagavond: avond over energie
05-06-2018 Energiewijs Bakkeveen: enquête al ingevuld ?
01-06-2018 Gezellige ochtenden in Ankerplak
15-05-2018 Doarpstún groeit: vervolg
30-04-2018 Inloop middag heeft zomerstop
29-04-2018 Doarpstún groeit
18-04-2018 Groen bevordert je gezondheid
16-04-2018 Kinderkledingruil en repair tijdens inloopmiddag
11-04-2018 Kledingmarkt tijdens inloopmiddag
03-04-2018 Boeken etc tijdens inloopmiddag
29-03-2018 Paaswens van de knutselclub
27-03-2018 Inloopmiddag 28 maart gaat NIET door.
23-03-2018 Natuurwandelen in Bakkeveen
19-03-2018 Knutselclub gaat gewoon door !
18-03-2018 Er valt wat te kiezen op 21 maart!
13-03-2018 Natuurwandelen gestart
09-03-2018 Elke week: gezond natuur wandelen
31-01-2018 2 weken geen knutselclub
29-01-2018 Dinsdagmiddag: toponiemen!
05-01-2018 Popkoor Bakkeveen begint aan nwe seizoenshelft