Lezing positieve gezondheid door Machteld Huber

Positieve gezondheid, een lezing door Machteld Huber op 21 september

Machteld Huber is inmiddels landelijk zeer bekend vanwege haar benadering van “gezondheid”. ipositivehealth.com/tools/positieve-gezondheid/

Zij gaat er van uit dat gezondheid meer is dan geen kwalen hebben. Gezondheid heeft te maken met alle levensgebieden. Zij noemt: lichamelijke functies, mentaal welbevinden, de spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Al deze terreinen spelen een belangrijke rol in het je gezond voelen. Hierover zal Machteld Huber op 21 september in Bakkeveen een boeiend verhaal houden.

We zijn in dit dorp al hard bezig op verschillende terreinen om de leefbaarheid voor iedereen te verbeteren. Door de lezing krijgen we nog meer energie en aanknopingspunten om het leven voor iedereen in Bakkeveen plezieriger te maken.

Machteld Huber treedt overal in het land op en haar visie verandert de gezondheidszorg!

Deze lezing over positieve gezondheid door  Machteld Huber wordt georganiseerd door de Huisartsenpraktijk Bakkeveen en Sociaal Cultureel Werk en Vrouwen van Nu en wordt  ondersteund door: Zakenkring, Volkstuinvereniging, Natuurvereniging, WMO- Steunpunt, Plaatselijk Belang en de HANNN (Healthy Ageing Network Noord Nederland)

Datum 21 september.
Tijd: 19.30 uur.
Locatie: De Mande.
Toegang is gratis. Aan niet-Bakkeveensters wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 

Geplaatst in: Sociaal Cultureel Werk (S C W)

Geef een reactie