S C W

LOGOSociaal Cultureel Werk Bakkeveen

De organisatie voor cursussen, workshops, educatieve bijeenkomsten, etc. Ook geven we ondersteuning aan groepen die werken aan duurzaamheid en sociale cohesie.

Wij zijn een lokale organisatie. Onze zaal wordt door de gemeente Opsterland beschikbaar gesteld; andere zaken moeten we zelf regelen. Formeel valt de organisatie sinds 2014 onder Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Momenteel zijn er de volgende commissies:

Kinderwerk.
De meest bekende activiteit (al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw) is de wekelijkse kinderclub van 13:30 tot 15:00. Het is van medio september tot eind april en niet in de schoolvakanties. Leerlingen van de basisscholen vanaf 7 jaar kunnen mee knutselen.
Er is altijd ruimte voor begeleiders. Dus als je zin hebt: mail naar info@bakkeveen.nl 

Jeugdwerk.
Oorspronkelijk voor de jeugd -na-de-basisschool. Na gereedkomen van de pannakooi in het dorp zijn de belangstelling voor disco’s etc weggezakt.
Eind 2018 is de wekelijkse jeugdsoos op de vrijdagavond weer voorzichtig opgestart. Het voornemen is dat dit tot aan begin van zomertijd zal duren. E.e.a. afhankelijk van de belangstelling.

Volwassenenwerk
Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en deze heeft een sociaal/educatief karakter dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt delen. Activiteiten in 2018:

 • Historie van Bakkeveen. Maandelijks (8x per jaar) bijeenkomst met ouderen om de historie van Bakkeveen en omgeving te onderzoeken aan de hand van historische foto’s, filmbeelden en kaarten.
 • Ondersteunen van vrijwilligers organisaties van de evenementen in Bakkeveen d.m.v. gezamenlijke bijeenkomsten om ervaringen en expertise onderling te delen. Doel: waarborgen continuïteit, leefbaarheid vergroten en vrijwilligers faciliteren.
 • Ondersteuning van LF2018 project “Griene Weach”. Het project beoogt o.a. verbinding van jongere en oudere mensen en duurzame verbouw van groenten.
 • Ondersteuning en coördinatie energiewerkgroep: doelstelling is om uit deze SCW-werkgroep t.z.t. een meer zelfstandige organisatie te vormen die Bakkeveen gaat verduurzamen (met name de energiebehoefte en –voorziening). Sinds 24 juni 2020 is het een zelfstandige coöperatie geworden.
 • Gezond Bakkeveen “Bakkeveen op weg naar Blue Zone”. Opstarten van activiteiten in het kader van positieve gezondheid (o.a. lezingen van de Huisarts en Machteld Huber).
 • Filmhuis, waaronder films specifiek voor doelgroepen. Het onderdeel voor de volwassenen loopt zeer goed. Doel is naast sociaal maatschappelijke films bekijken, ook gezamenlijk evalueren en bevorderen sociale cohesie.
 • Popkoor (2-wekelijks) met zanglessen.
 • Doarpstún: het diverser maken van het groen in en buiten de bebouwde kom van Bakkeveen op particuliere ervan en langs de straat.

SCW-Dúnhoeke kan deze en vele andere activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd wordt: activiteiten met een educatief en/of sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van vrijwilligers activiteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling.
De zaal kan voor deze, niet commerciële activiteiten voor € 7,50 per dagdeel beschikbaar worden gesteld.
De zaal van Dûnhoeke is in het gebouw van Dundelle/zwembad aan de linkerzijde.
Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door: info@bakkeveen.nl
Een commissie van 4 personen is actief in de ondersteuning en schakelt zo nodig andere dorpsgenoten  in. We werken voor en door het dorp.

 

Gebruik van onze zaal: klik hier voor de agenda.

Als je de ruimte wilt reserveren, stuur je een email naar info@bakkeveen.nl. Geef aan waarvoor je de zaal wilt gebruiken en welke data en tijden. Alleen bijeenkomsten die voldoen aan het sociaal/cultureel en/of educatief karakter komen in aanmerking.

Regels (samengevat):

 • Zaal weer (bezem)-schoon achterlaten na de activiteit; ook meubilair weer wegzetten.
 • Verwarming wordt automatisch geregeld; hoef je niets aan te doen.
 • Sleutel halen bij Bauwien Gramsma (adres wordt doorgegeven bij het huurverzoek).
 • Basistarief: € 7,50 per dagdeel
 • Consumpties:
  • Koffie/Thee: € 1,– per 2 kopjes
  • Er mogen geen alcoholische dranken worden geschonken en ook niet gedronken
  • Indien men zelf voor koffie/thee zorgt, dan wordt de zaalhuur met € 0,50 pp verhoogd (dit i.v.m. gebruik serviesgoed en keuken).
  • Na afloop per email aan info@bakkeveen.nl doorgeven hoeveel consumpties er genuttigd zijn.
 • Gaat er iets stuk, ontbreekt er iets: mail info@bakkeveen.nl
  In geval van spoed bel Jan van Dalen
 • Je krijgt minimaal 2x per jaar per email een factuur.

Meer info, tips? mail naar info@bakkeveen.nl of bel Jan van Dalen (06-51175883)

Nieuws

08-11-2013 Lampion maken op de knutselclub
19-09-2013 Schilderij knutselclub Dunhoeke
20-08-2013 Popkoor bij SCW-Dunhoeke
31-05-2013 Kinderdisco uitgesteld !
30-04-2013 Afscheid van de kinderen na 96 jaar …
28-04-2013 Kennismakings clinic boogschieten op 11 mei
01-04-2013 Cursus “rots en water”
18-03-2013 Geslaagde cursus haarvlechten
15-03-2013 Workshop “Kruiden en hun toepassingen”
26-02-2013 Smaakmakers voor je keuken; snel !
24-02-2013 Cursus kinderyoga!
19-02-2013 Workshop Memoborden maken
30-01-2013 SCW-Dunhoeke: Haarvlechten !
26-01-2013 SCW: workshop “Memoborden maken” voor ouder en kind
23-01-2013 SCW-Dunhoeke: massage cursus
10-01-2013 Popkoor, met filmpje
02-01-2013 Meer energie door Yoga
12-12-2012 Kerstslingers op de kinderclub
31-10-2012 Woensdagmiddag club: druk aan het werk.
17-10-2012 Lezing: Meer met minder
02-10-2012 koken met kinderen
25-09-2012 Creatief Recyclen !
24-09-2012 Koken met kinderen
22-09-2012 Bezem binden ….
22-09-2012 Meer met minder …..
21-09-2012 Workshop: Memoborden maken
17-09-2012 Kookworkshop: zelf tapas en borrelhapjes maken
12-09-2012 Koken met kinderen (8 tot en met 12 jaar)
03-09-2012 Haardvuurliedjes op de gitaar
03-09-2012 Workshop Popkoor
29-08-2012 Yoga in Bakkeveen
28-08-2012 Smaakmakers voor je keuken
25-08-2012 De kracht van je bekken
27-04-2012 Laatste knutselmiddag van het seizoen
26-04-2012 dinsdag 8 mei workshop memoborden maken
12-04-2012 Wandeling/workshop met wilde kruiden en bloemen
29-03-2012 Wandeling/workshop met wilde kruiden en bloemen
28-03-2012 Fotografie workshop voor beginners
14-03-2012 Wandeling/workshop met wilde kruiden en bloemen
28-02-2012 Kampvuurliedjes: een impressie
10-02-2012 VEGETARISCH ETEN, beproefde recepten…nieuwe inzichten!
23-01-2012 EHBO cursus in Bakkeveen
15-01-2012 Bewust ontspannen door stretching, donderdag start nieuwe groep
11-01-2012 Alles over kruiden en zelf thee maken
10-01-2012 KAMPVUURLIEDJES
29-12-2011 Programma SCW 2012
16-12-2011 Wudang fitness en taiji (tai chi)
07-12-2011 workshop kersttaart maken
03-12-2011 Taaipop middag in Dunhoeke
16-11-2011 ouder en kindworkshop sinterklaascupcakes maken