Doarpstún Bakkeveen

Welkom op de pagina Doarpstún Bakkefean.

Doarpstún Bakkefean is één van de werkgroepen die is ontstaan uit de brede doelstelling van het Sociaal Cultureel Werk namelijk aandacht voor preventieve gezondheidszorg. Onder auspiciën van Plaatselijk Belang willen we dorpsgenoten enthousiasmeren voor een meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen. Om hier gestalte aan te geven denken we aan een periode van 5 jaar.

De personen in de commissie hebben affiniteit met “Doarpstún Bakkefean” en zijn zich bewust van de noodzaak van biodiversiteit en hebben oog voor het verminderen van het  versteende oppervlak in tuinen. De commissie is aangevuld met de volgende organisaties: Sociaal Cultureel werk, Natuerferiening Bakkefean, Landbouw, Volkstuinvereniging “De Twakamp”, Gemeente Opsterland en Landschapsbeheer Friesland. De commissie blijft actief tot bovenstaand doel gerealiseerd is. Voorzitter van de commissie is Geert Louwes: docent “groen” aan het Nordwin College en van oorsprong hovenier.

Uit diverse studies is gebleken dat als er meer ruimte komt voor groen in de woon- en leefomgeving, de leefomgeving voor tal van diersoorten waaronder insecten en natuurlijke waterberging  kan worden versterkt. Door het planten van bomen, struiken hagen en inzaaien van kruidachtigen die hier van nature goed gedijen zal de biodiversiteit in het dorp worden versterkt.

Het is goed om ons hier bewust van te zijn omdat we hiermee meer variatie krijgen waardoor onze omgeving aantrekkelijker wordt om in te vertoeven. Dus niet alleen grasland maar ook bossen, heidevelden en zandvlakten of niet alleen vliegen maar ook vlinders, libellen en kevers. Biodiversiteit in plantmateriaal is van enorm belang voor de ontwikkeling van medicijnen. Planten over de hele wereld zijn en worden gebruikt in de farmaceutische industrie.

Voor een meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen zijn we globaal op 2 fronten actief. Zo zijn we bezig met het opstellen van een projectplan om middelen te vergaren voor ideeën die we hebben.  In praktische zin hebben we 2 bijeenkomsten georganiseerd om dorpsgenoten tekst en uitleg te geven over het realiseren van een natuurvriendelijk dorp. Verder hebben we met de bassischolen in het dorp zaadbommen gemaakt en hebben we samen met buurtbewoners en de gemeente natuurlijke bermstroken in de gazons aangelegd.

De Doarpstún is bereikbaar via de mail [email protected]en telefoon 0643539992

Doelstelling van Doarpstún Bakkefean
De doelstelling van Doarpstún Bakkefean bestaat uit 2 fasen, die elkaar moeten versterken.

 • Bewustwording creëren voor de meerwaarde van een meer natuurlijke, gevarieerde samenstelling van het groen en de invloed hiervan op het dagelijks welzijn.
 • Meer biodiversiteit en meer “groen” in Bakkeveen (postcodegebied 9243) binnen een periode van 5 jaar.

De voorbeelden en gevolgen van de daadwerkelijke uitvoering zullen enthousiasme moeten kweken bij de “achterblijvers”, die vervolgens ook tot actie overgaan.
Uit diverse studies is gebleken dat als er meer ruimte komt voor groen in de woon- en leefomgeving, de leefomgeving voor tal van diersoorten waaronder insecten en natuurlijke waterberging  kan worden versterkt.
Door het planten van bomen, struiken hagen en inzaaien van veldbloemen, die hier van nature goed gedijen zal de biodiversiteit in het dorp worden versterkt.

Leden commissie Doarpstún Bakkefean
De commissie Doarpstún onderhoud de contacten met de Gemeente Opsterland en andere organisaties die die van belang zijn om de doelstelling van de Doarpstún te behalen en leggen verantwoording af aan de subsidieverstrekkers en Plaatselijk belang.

Naam                          Vertegenwoordiging

 • Geert Louwes              Voorzitter, penningmeester
 • Nienke Okkema          Plaatselijk Belang
 • Rinse Haisma              Buitengebied van Bakkeveen
 • Jouke Bouius               De Twakamp
 • Annemarie Bongers    Skw /Blue zone i.o
 • Emy Hoogenboom      Skw
 • Dick Bergsma               Verslagen en planning
 • Laura Teeuwen

Werkgroep Doarpstun

Deze groep heeft contact met diverse organisatie en personen in het dorp. Zij organiseren infoavonden en zoeken naar groene verbeterpunten in Bakkeveen.

Naam                                    Vertegenwoordiging

 • Annemarie Bongers               Voorzitter
 • Aaltje van der Velde              Eerlijk heerlijk eten
 • Laura Teeuwen                       Doarpstún
 • Jouke Bouius                          De Twakamp
 • Dick Bergsma                         Verslagen en planning
 • Roelie Dijk                              Eerlijk heerlijk eten
 • Geert Louwes                         Doarpstún

 

 

Nieuws

22-11-2023 Bollenmanden weer een groot succes
01-11-2023 Bollenmand vergeten? Het kan nog.
15-10-2023 Bestel mand met bollenpracht
01-03-2023 Bollenmand tips
01-03-2023 Help
12-12-2022 Bloembollenmanden een groot succes in Bakkeveen
27-11-2022 Kleur naast de deur
04-11-2022 Dames in actie voor Doarpstún
27-06-2022 Groene oase bij voetbal
08-04-2022 Aanmelden tuin voor Open Tuinen dag
01-04-2022 Doarpstun nieuws
20-02-2022 Nieuwe beplanting aan de Kleasterkamp en het Ecofeen
01-02-2022 Nogmaals een snoei instuif op de Twakamp
27-01-2022 Instuif workshop snoeien op de Twakamp
01-09-2021 Stokroos toppers op de Wâl’n
01-09-2021 Zaag door die buis
15-06-2021 Tuin-verwennerij
01-06-2021 NK TEGELWIPPEN 2021 HEEL HOLLAND WIPT, OOK IN BAKKEVEEN!
07-05-2021 Beplanting aan Tsjerkewâl en Merskekamp aangebracht
07-04-2021 Start renovatie beplanting en voorjaarsschoonmaak
25-03-2021 Doarpstún zoekt hulp bij schoonmaak
21-02-2021 Perenbomen uitgedeeld
14-02-2021 Doarpstún met o.a. gratis perenbomen
18-01-2021 Workshop snoeien en tuin inrichten gaan niet door
22-11-2020 Bloembollen voor iedereen
24-10-2020 Stokrozen naar De Wâl’n
28-09-2020 Cursus duurzaamheid voor senioren
27-09-2020 Bloeiende bloemen in Mandetuin
25-08-2020 250 perenbomen voor Bakkeveen
25-06-2020 Vlinderstruiken voor de basisschoolleerlingen uit Bakkeveen
02-06-2020 Doarpstun plant …
29-05-2020 Doarpstún legt plantenborder aan
03-05-2020 Blauwe druifjesroute
02-05-2020 Doarpstun nieuws mei 2020
29-04-2020 De Bosk aan het wieden
17-04-2020 Bloemenzee van Doarpstún
09-11-2019 Doarpstun: nieuws van november
10-10-2019 Doarpstun: plantenlijst
31-08-2019 Doarpstún nieuws september
01-05-2019 Frisse tuin met Doarpstún ?!
28-02-2019 Doarp yn’t grien informatie avond
03-02-2019 Snoeien doet bloeien
26-01-2019 Bloemenmengsel voor de tuin
26-11-2018 Bollen planten op de Greate Kamp
08-11-2018 Nieuws van de Doarpstún
03-11-2018 Dorpstuin Bakkeveen: info avond
18-10-2018 Lentebloemenzee Lytse Kamp
06-10-2018 De Feart wordt nog mooier dan we dachten.
04-10-2018 DE FEART werkt aan een stokrozenfestival
02-10-2018 Doarpstún Bakkeveen stelt zich voor