Doarpstún Bakkeveen

Welkom op de pagina Doarpstún Bakkefean.

Actueel en ouder nieuws: kijk op overzicht hieronder (onder het logo).

Doarpstún Bakkefean is één van de werkgroepen die is ontstaan uit de brede doelstelling van het Sociaal Cultureel Werk namelijk aandacht voor preventieve gezondheidszorg. Onder auspiciën van Plaatselijk Belang willen we dorpsgenoten enthousiasmeren voor een meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen. Om hier gestalte aan te geven denken we aan een periode van 5 jaar.

De personen in de commissie hebben affiniteit met “Doarpstún Bakkefean” en zijn zich bewust van de noodzaak van biodiversiteit en hebben oog voor het verminderen van het  versteende oppervlak in tuinen. De commissie is aangevuld met de volgende organisaties: Sociaal Cultureel werk, Natuerferiening Bakkefean, Landbouw, Volkstuinvereniging “De Twakamp”, Gemeente Opsterland en Landschapsbeheer Friesland. De commissie blijft actief tot bovenstaand doel gerealiseerd is. Voorzitter van de commissie is Geert Louwes: docent “groen” aan het Nordwin College en van oorsprong hovenier.

Uit diverse studies is gebleken dat als er meer ruimte komt voor groen in de woon- en leefomgeving, de leefomgeving voor tal van diersoorten waaronder insecten en natuurlijke waterberging  kan worden versterkt. Door het planten van bomen, struiken hagen en inzaaien van kruidachtigen die hier van nature goed gedijen zal de biodiversiteit in het dorp worden versterkt.

Het is goed om ons hier bewust van te zijn omdat we hiermee meer variatie krijgen waardoor onze omgeving aantrekkelijker wordt om in te vertoeven. Dus niet alleen grasland maar ook bossen, heidevelden en zandvlakten of niet alleen vliegen maar ook vlinders, libellen en kevers. Biodiversiteit in plantmateriaal is van enorm belang voor de ontwikkeling van medicijnen. Planten over de hele wereld zijn en worden gebruikt in de farmaceutische industrie.

Voor een meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen zijn we globaal op 2 fronten actief. Zo zijn we bezig met het opstellen van een projectplan om middelen te vergaren voor ideeën die we hebben.  In praktische zin hebben we 2 bijeenkomsten georganiseerd om dorpsgenoten tekst en uitleg te geven over het realiseren van een natuurvriendelijk dorp. Verder hebben we met de bassischolen in het dorp zaadbommen gemaakt en hebben we samen met buurtbewoners en de gemeente natuurlijke bermstroken in de gazons aangelegd.

klik hier voor de plantenlijst.

 

 

Nieuws

28-09-2020 Cursus duurzaamheid voor senioren
27-09-2020 Bloeiende bloemen in Mandetuin
25-08-2020 250 perenbomen voor Bakkeveen
25-06-2020 Vlinderstruiken voor de basisschoolleerlingen uit Bakkeveen
02-06-2020 Doarpstun plant …
29-05-2020 Doarpstún legt plantenborder aan
03-05-2020 Blauwe druifjesroute
02-05-2020 Doarpstun nieuws mei 2020
29-04-2020 De Bosk aan het wieden
17-04-2020 Bloemenzee van Doarpstún
09-11-2019 Doarpstun: nieuws van november
10-10-2019 Doarpstun: plantenlijst
31-08-2019 Doarpstún nieuws september
01-05-2019 Frisse tuin met Doarpstún ?!
28-02-2019 Doarp yn’t grien informatie avond
03-02-2019 Snoeien doet bloeien
26-01-2019 Bloemenmengsel voor de tuin
26-11-2018 Bollen planten op de Greate Kamp
08-11-2018 Nieuws van de Doarpstún
03-11-2018 Dorpstuin Bakkeveen: info avond
18-10-2018 Lentebloemenzee Lytse Kamp
06-10-2018 De Feart wordt nog mooier dan we dachten.
04-10-2018 DE FEART werkt aan een stokrozenfestival
02-10-2018 Doarpstún Bakkeveen stelt zich voor
15-05-2018 Doarpstún groeit: vervolg
18-04-2018 Groen bevordert je gezondheid