Doarpstun: nieuws van november

Doarpstún nieuws
november 2019

De eerste nachtvorsten hebben wij weer achter de rug. Het is overdag genieten van het mooie herfstweer. De herfst is weer de tijd van bladruimen en de bladkooien zijn weer geplaatst door de gemeente.

Maar hebt u er wel eens aan gedacht dat de bladeren in de plantenborders voedsel is voor de planten. Tijdens het vergaan van de bladeren komen weer meststoffen vrij waar de planten weer gebruik van maken. Ook zitten tussen de bladeren veel wormen en anderen insecten waar de vogels in de wintermaanden een wel gedekte tafel aan hebben.

Ook de uitgebloeide vaste planten kunt u rustig laten staan en wacht met het afknippen tot het voorjaar. Als er in de winter rijp op zit geeft dit een sprookjesachtig beeld in uw tuin. Een bedekte bodem zorgt voor een goede structuur in de bodem en voorkomt het uitspoelen van meststoffen.

Verslag bijeenkomst 16 oktober
Op deze avond hebben wij onze plannen voor het kleurrijker maken van Bakkeveen voorgelegd aan de aanwezige dorpsbewoners. De plannen werden met instemming begroet.

Wat staat er deze herfst op de planning?

  • De plantvakken op de hoek Merskekamp / Boskkamp en de groenstrook aan de Aylvalân hoek Scheltingalân. met vaste planten en siergrassen. Deze vorm van beplanten is voor Bakkeveen een pilot project. De gemeente zorgt voor het nodige grondwerk en de Doarpstun plant deze stukken aan in samenwerken met Vieka.
  • Verder planten wij nog ca 400 m² bloembollen aan de Mjumsterwei / hoek Nije bourren en aan de Merskekamp / Greatekamp. Bij de Merskekamp zaaien wij ook nog veldbloemen in de vakken met bloembollen.
  • Wij kiezen dit jaar voor een aantal grote velden die meer opvallen en laten zien dat het voorjaar weer in aantocht is.
  • De plantenlijst is deze avond ook besproken en nadien zijn er diverse lijsten binnengekomen. Deze lijsten worden de komende dagen verder uitgewerkt.

Activiteitenagenda van de Doarpstún

  • 16 november plantdag in Bakkeveen, startpunt grasveld achter Weverswal 22
    Aanvang 9.30 uur. Wij planten hier een boom en daarmee geven wij het startsein aan voor het kleurrijker maken van Bakkeveen. En planten de bollen op de reeds vermelde plaatsen.
  • 14 januari de theorie over fruitsnoeien in Dúnhoeke om 19.30 uur
  • 18 januari de praktijk van het fruit snoeien. Aanvang 9.00 uur in de Dúnhoeke

Kijk voor alle verdere bijzonderheden op de website van Bakkeveen bij de doarpstún (www.bakkeveen.nl/doarpstun)

Voor vragen mail naar [email protected]

Wij zien u graag bij een van de activiteiten van de Doarpstun.

Samen maken wij Bakkeveen kleurrijk.

De Doarpstun

Geplaatst in: Doarpstún

Geef een reactie