Doarpstún Bakkeveen

Welkom op de pagina Doarpstún Bakkefean.

Doarpstún Bakkefean is één van de werkgroepen die is ontstaan uit de brede doelstelling van het Sociaal Cultureel Werk namelijk aandacht voor preventieve gezondheidszorg. Onder auspiciën van Plaatselijk Belang willen we dorpsgenoten enthousiasmeren voor een meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen. Om hier gestalte aan te geven denken we aan een periode van 5 jaar.

De personen in de commissie hebben affiniteit met “Doarpstún Bakkefean” en zijn zich bewust van de noodzaak van biodiversiteit en hebben oog voor het verminderen van het  versteende oppervlak in tuinen. De commissie is aangevuld met de volgende organisaties: Sociaal Cultureel werk, Natuerferiening Bakkefean, Landbouw, Volkstuinvereniging “De Twakamp”, Gemeente Opsterland en Landschapsbeheer Friesland. De commissie blijft actief tot bovenstaand doel gerealiseerd is. Voorzitter van de commissie is Geert Louwes: docent “groen” aan het Nordwin College en van oorsprong hovenier.

Uit diverse studies is gebleken dat als er meer ruimte komt voor groen in de woon- en leefomgeving, de leefomgeving voor tal van diersoorten waaronder insecten en natuurlijke waterberging  kan worden versterkt. Door het planten van bomen, struiken hagen en inzaaien van kruidachtigen die hier van nature goed gedijen zal de biodiversiteit in het dorp worden versterkt.

Het is goed om ons hier bewust van te zijn omdat we hiermee meer variatie krijgen waardoor onze omgeving aantrekkelijker wordt om in te vertoeven. Dus niet alleen grasland maar ook bossen, heidevelden en zandvlakten of niet alleen vliegen maar ook vlinders, libellen en kevers. Biodiversiteit in plantmateriaal is van enorm belang voor de ontwikkeling van medicijnen. Planten over de hele wereld zijn en worden gebruikt in de farmaceutische industrie.

Voor een meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen zijn we globaal op 2 fronten actief. Zo zijn we bezig met het opstellen van een projectplan om middelen te vergaren voor ideeën die we hebben.  In praktische zin hebben we 2 bijeenkomsten georganiseerd om dorpsgenoten tekst en uitleg te geven over het realiseren van een natuurvriendelijk dorp. Verder hebben we met de bassischolen in het dorp zaadbommen gemaakt en hebben we samen met buurtbewoners en de gemeente natuurlijke bermstroken in de gazons aangelegd.

De Doarpstún is bereikbaar via de mail [email protected]en telefoon 0643539992

Doelstelling van Doarpstún Bakkefean
De doelstelling van Doarpstún Bakkefean bestaat uit 2 fasen, die elkaar moeten versterken.

 • Bewustwording creëren voor de meerwaarde van een meer natuurlijke, gevarieerde samenstelling van het groen en de invloed hiervan op het dagelijks welzijn.
 • Meer biodiversiteit en meer “groen” in Bakkeveen (postcodegebied 9243) binnen een periode van 5 jaar.

De voorbeelden en gevolgen van de daadwerkelijke uitvoering zullen enthousiasme moeten kweken bij de “achterblijvers”, die vervolgens ook tot actie overgaan.
Uit diverse studies is gebleken dat als er meer ruimte komt voor groen in de woon- en leefomgeving, de leefomgeving voor tal van diersoorten waaronder insecten en natuurlijke waterberging  kan worden versterkt.
Door het planten van bomen, struiken hagen en inzaaien van veldbloemen, die hier van nature goed gedijen zal de biodiversiteit in het dorp worden versterkt.

Leden commissie Doarpstún Bakkefean
De commissie Doarpstún onderhoud de contacten met de Gemeente Opsterland en andere organisaties die die van belang zijn om de doelstelling van de Doarpstún te behalen en leggen verantwoording af aan de subsidieverstrekkers en Plaatselijk belang.

Naam                          Vertegenwoordiging

 • Geert Louwes              Voorzitter, penningmeester
 • Nienke Okkema          Plaatselijk Belang
 • Rinse Haisma              Buitengebied van Bakkeveen
 • Jouke Bouius               De Twakamp
 • Annemarie Bongers    Skw /Blue zone i.o
 • Emy Hoogenboom      Skw
 • Dick Bergsma               Verslagen en planning
 • Laura Teeuwen

Werkgroep Doarpstun

Deze groep heeft contact met diverse organisatie en personen in het dorp. Zij organiseren infoavonden en zoeken naar groene verbeterpunten in Bakkeveen.

Naam                                    Vertegenwoordiging

 • Annemarie Bongers               Voorzitter
 • Aaltje van der Velde              Eerlijk heerlijk eten
 • Laura Teeuwen                       Doarpstún
 • Jouke Bouius                          De Twakamp
 • Dick Bergsma                         Verslagen en planning
 • Roelie Dijk                              Eerlijk heerlijk eten
 • Geert Louwes                         Doarpstún

 

 

Nieuws

15-05-2018 Doarpstún groeit: vervolg
18-04-2018 Groen bevordert je gezondheid