Dit is de informatie pagina van de Doarpstún Bakkeveen

Hier vind u de doelstelling van de Doarpstún en de contactgegevens van de Doarpstún.

De Doarpstún is een werkgroep van Plaatselijk belang Bakkeveen en valt onder de verantwoordelijkheid van Plaatselijk belang Bakkeveen.

De Doarpstún is bereikbaar via de mail doarpstunbakkefean@gmail.com en telefoon 0643539992

Doelstelling van Doarpstún Bakkefean

De doelstelling van Doarpstún Bakkefean bestaat uit 2 fasen, die elkaar moeten versterken.

Bewustwording creëren voor de meerwaarde van een meer natuurlijke, gevarieerde samenstelling van het groen en de invloed hiervan op het dagelijks welzijn.

Meer biodiversiteit en meer “groen” in Bakkeveen (postcodegebied 9243) binnen een periode van 5 jaar.

De voorbeelden en gevolgen van de daadwerkelijke uitvoering zullen enthousiasme moeten kweken bij de “achterblijvers”, die vervolgens ook tot actie overgaan.

Uit diverse studies is gebleken dat als er meer ruimte komt voor groen in de woon- en leefomgeving, de leefomgeving voor tal van diersoorten waaronder insecten en natuurlijke waterberging  kan worden versterkt.

Door het planten van bomen, struiken hagen en inzaaien van veldbloemen, die hier van nature goed gedijen zal de biodiversiteit in het dorp worden versterkt.

Leden commissie Doarpstún Bakkefean

De commissie Doarpstún onderhoud de contacten met de Gemeente Opsterland en andere organisaties die die van belang zijn om de doelstelling van de Doarpstún te behalen en leggen verantwoording af aan de subsidieverstrekkers en Plaatselijk belang.

Naam                           Vertegenwoordiging

Geert Louwes              Voorzitter

Nienke Okkema           Plaatselijk belang

Rinse Haisma               Buitengebied van Bakkeveen

Jouke Bouius               De Twakamp

Annemarie Bongers    Skw /Blue zone i.o

Emy Hoogenboom       Skw

Dick Bergsma               Verslagen en planning

Laura Teeuwen

Externe deelnemers

Jan Pieter de Boer       Landschapsbeheer Friesland

Gerard Bremmer         Gemeente Opsterland

Jan van Dalen              Financiën

Werkgroep Doarpstun

Deze groep heeft contact met diverse organisatie en personen in het dorp.

Zij organiseren infoavonden en zoeken naar groene verbeterpunten in Bakkeveen.

Naam                                        Vertegenwoordiging

Annemarie Bongers               Voorzitter

Aaltje van der Velde              Eerlijk heerlijk eten

Laura Teeuwen                       Doarpstún

Jouke Bouius                          De Twakamp

Dick Bergsma                         Verslagen en planning

Roelie Dijk                              Eerlijk heerlijk eten

Geert Louwes                         Doarpstún

Nieuws

09-11-2019 Doarpstun: nieuws van november
10-10-2019 Doarpstun: plantenlijst
31-08-2019 Doarpstún nieuws september
01-05-2019 Frisse tuin met Doarpstún ?!
28-02-2019 Doarp yn’t grien informatie avond
03-02-2019 Snoeien doet bloeien
26-01-2019 Bloemenmengsel voor de tuin
26-11-2018 Bollen planten op de Greate Kamp
08-11-2018 Nieuws van de Doarpstún
03-11-2018 Dorpstuin Bakkeveen: info avond
18-10-2018 Lentebloemenzee Lytse Kamp
06-10-2018 De Feart wordt nog mooier dan we dachten.
04-10-2018 DE FEART werkt aan een stokrozenfestival
02-10-2018 Doarpstún Bakkeveen stelt zich voor