Renovatie fietspad vertraagd

Het plan was het fietspad langs de Slotsingel (van Slotplaats naar Bosmanege) nog voor de jaarwisseling en anders vlak erna te vervangen door een duurzaam betonpad. Deze planning wordt niet meer gehaald. De gemeente is eigenaar van dit fietspad en zorgt voor het onderhoud.

De planning wordt niet gehaald door de moeilijke aanvoer van grondstoffen veroorzaakt door de lage waterstand in de rivieren, vooral grind is een probleem. In vervolg hierop moet er ook een stevige toeslag worden betaald op beton producten omdat dezelfde lage waterstanden het transport extra duur maken. Daarom, meldt de gemeente, zal de aanleg van een up-to-date betonnen fietspad nu in het voorjaar plaatsvinden. Recent is het fietspad verder vernield door de kapwerkzaamheden in de omringende bossen.

Het Slotsingel-fietspad is verhard met asfalt. Het is net als de andere recreatieve fietspaden in de bossen tussen Bakkeveen en Wijnjewoude aangelegd eind jaren 60 / begin jaren 70. Het bijzondere aan het fietspad langs de Slotsingel is dat het eigendom van de gemeente is en de andere recreatieve asfaltfietspaden eigendom zijn van de terreineigenaren: StaatsBosBeheer en NatuurMonumenten. Renovatie van de laatste (en grootste) groep paden laat daarom nog op zich wachten, hoewel er achter de schermen hard aan wordt gewerkt om een plan op te tuigen.

Plaatselijk Belang Bakkeveen

Geplaatst in: 2018-gebeurtenissen, Bakkeveen, Wandel-/fietsroutes, Wandelen & fietsen

Geef een reactie