Doarpstún groeit: vervolg

Doarpstún: groen bevordert je gezondheid

Geert Louwes verzorgde op 24 april in Dúndelle een interessante avond over “Groen bevordert je gezondheid” voor 42 aanwezigen.

Doel van deze avond was om meer draagvlak creëren voor verbetering van het groenbeheer.
Het 1e deel ging over:

  • welke activiteiten zijn  er op “duurzaam groen” gebied,
  • het belang van meer variatie van beplanting in gemeentelijke groenstroken en particuliere tuinen om gezondheid van mens, dier en plant te bevorderen.
  • mogelijkheden om dit te bereiken.

Het 2e deel ging over:

  • napraten over de informatie, bespreken van “eigen en buurt groen “ met tafelgenoten, om een breed draagvlak  voor een andere groenvisie te ontwikkelen. Er kwamen  ideeën naar voren die op papier worden uitgetekend en meegenomen in een subsidieaanvraag.

Vervolg op woensdagavond 30 mei:

  • We hopen op uw komst en we vragen of alle vorige aanwezigen weer kunnen komen en een introducé uit hun straat/buurt meenemen.
  • Bespreken van de ingebrachte ideeën van 24 april jl
  • Aanvullende tips en informatie over Groen.
  • Op deze avond kunnen aanwezigen en buurtverenigingen ook intekenen voor een bezoek van een deskundige aan hun tuin/ buurt. De ideeën kunnen weer worden meegenomen in de verdere plannen en de subsidieaanvraag.

Stand Pilot bij buurtvereniging De Bosk
De gemeente heeft in de Bosk groenstroken zwart gemaakt en  bloemenzaad en beplanting geregeld. Ook hebben de bewoners van de wijk hun jasmijn- of vlinderstruik ontvangen zodat de vlinders etc nog meer mogelijkheden hebben te hoppen van de ene naar de andere tuin. Mooie start van eigen en buurtinitiatief tot verbetering van het groenbeheer voor mens, dier en plant.

Tot ziens op 30 mei  in Dúndelle om 20.00 uur   toegang gratis.

Commissie Doarpstún Bakkeveen.

Geplaatst in: Doarpstún

Geef een reactie