Vlooienmarkt keert uit aan ….???

Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen ondersteunt organisaties

Evenals voorgaande jaren wil Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen organisaties financieel ondersteunen. Organisaties die het welzijn van het verblijven in Bakkeveen stimuleren en met wat financiële hulp dit verder kunnen verbeteren, dingen mee naar een bijdrage. In 2015 is bijna € 10.000,– beschikbaar gesteld aan 13 organisaties. Ook in 2016 verwachten we een dergelijk bedrag beschikbaar te zullen stellen. Daarnaast wordt gespaard om grootschalige initiatieven in Bakkeveen mogelijk te maken en worden de 3 organiserende sportverenigingen rechtstreeks financieel gesteund.

We roepen organisaties die aanspraak op financiële ondersteuning willen maken op het gemotiveerde verzoek in te leveren uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016 aan St. Vlooienmarkt Bakkeveen.

Net als voorgaande jaren zal de selectie als volgt plaatsvinden:

  • We stellen vast hoeveel geld er dit jaar voor het ondersteuningsdoel beschikbaar kan worden gesteld (en hoeveel er gespaard wordt).
  • We beoordelen de aanvraag op de
    • mate waarin bestedingsdoel aansluit bij welzijnsverbetering in Bakkeveen: nu maar zeker ook in de toekomst;
    • mate waarin de organisatie ook inspanning heeft verricht om zelf inkomsten te verkrijgen;
    • mate van transparantie in de financiële huishouding en toekomstmogelijkheden van de organisatie. Zonder een financieel kosten/baten overzicht krijgt de aanvraag een lage prioriteit.
  • We nemen een besluit of en zo ja voor welk deel aan het verzoek tot bijdrage kan worden voldaan. Er zal afstemming zijn met Plaatselijk Belang omdat zij het beheer heeft over het dorpsbudget.

Dus des te beter gemotiveerd, des te groter de kans op een (deel van de) uitkering.

De verzoeken kun je richten aan voorzitter Joop Nieuwdam. Per email: [email protected] of per brief inleveren op Nije Buorren 14. Doe dit uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016.

De bekendmaking zal plaatsvinden op de “Bakkeveensteravond” zaterdag 12 november in Dúndelle; de geselecteerde organisaties dienen dan aanwezig te zijn om recht op de bijdrage te verkrijgen.

Bovenstaande oproep zal ook in de Slûswachter van begin oktober verschijnen.

In afwachting,
St. Vlooienmarkt Bakkeveen
Joop Nieuwdam, Voorzitter.

Klik hier voor uitkering 2015
Klik hier voor uitkering 2014
Klik hier voor uitkering 2013
Klik hier voor uitkering 2012

Geplaatst in: vlooienmarkt_2016

Geef een reactie