Vlooienmarkt ondersteunt ….

Tijdens de Bakkeveensteravond van zaterdag 9 november heeft de Vlooienmarkt (bijna traditie getrouw) bekend gemaakt welke organisaties in aanmerking komen voor een financiele ondersteuning.

Alleen organisaties die het welzijn in Bakkeveen bevorderen komen voor een bijdrage in aanmerking. Deze organisaties konden tot half oktober hun wensen, zo goed mogelijk onderbouwd, indienen. Het bestuur van Stichting vlooienmarkt Bakkeveen heeft vervolgens een keuze gemaakt. Bij de besluitvorming is prioriteit geven aan voorstellen die ook op langere termijn bijdragen aan het woon- en verblijfplezier in Bakkeveen.

Hieronder de resultaten van 2013, nadat het aandeel van de 3 organiserende sportverenigingen (gymnastiek, volleybal en voetbal) is verrekend.

  1. Natuerferiening Bakkefean heeft het plan een ooievaarsnest in een daartoe geschikte boom te plaatsen langs de Weverswal. Het gevraagde bedrag was € 150,–.  Dat bedrag is toegezegd.
  2. Stichting Dorpsfeest Bakkeveen heeft een bijdrage gevraagd aan de kindermiddag tijdens het dorpsfeest van 2014. Er is € 250,– toegekend.
  3. Dorpskoor De Dunsjongers treedt in Bakkeveen gratis op tijdens evenementen. Wegens organisatorische veranderingen nemen de kosten toe. St. Vlooienmarkt zegt € 250,– toe.
  4. Het Sinterklaasfeest in Bakkeveen is op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Omdat het feest van de intocht ook in de ogen van het bestuur van de Vlooienmarkt moet blijven bestaan is € 450,– gedoneerd.
  5. Volgend voorjaar wordt musical “Maria” opgevoerd in De Mande. Om de balans tussen kosten en inkomsten te ondersteunen wordt € 500,– bijgedragen.
  6. TIP-Bakkeveen (voorheen V.V.V.) organiseert volgend jaar samen met de gezamenlijke campings in Bakkeveen een 3 Provincien fiets-3-daagse. Het evenement zal minimaal 3 jaar plaatsvinden, waarna geevalueerd zal worden. Ook zullen plaatselijke en regionale verenigingen worden betrokken. Dit “beleef”-initiatief wordt gestimuleerd door een bijdrage van € 500,–
  7. Een initiatiefgroep heeft het plan opgevat om het vennetje nabij de Sterrenschans om te vormen tot ijsbaan; deze is dan met name geschikt voor kinderen. Er is een aantal investeringen nodig voor elementaire voorzieningen. St. Vlooienmarkt zal € 1000,– bijdragen in de realisatiekosten.
  8. Niet aangevraagd, maar uit respect voor het wekelijkse opruimwerk wordt de vrijwilligers (en partners) van de Bakkeveenster Himmelploeg een diner aangeboden. Lokatie zal in overleg worden vastgesteld.
  9. Op 21 september heeft Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen al een cheque ter waarde van € 1250,– overhandigd aan Plaatselijk Belang ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan.
  10. Last but not least: Door de stevige groei van de markt vanaf 2011 is er nog een behoorlijke financiële reserve overgebleven. Deze reserve is op een speciale spaarrekening gezet en geoormerkt als bijdrage voor de ontwikkeling van Dunsan.

Nu is het afwachten hoe de vlooienmarkt zich in 2014 zal ontwikkelen. De weersomstandigheden zijn daarin erg belangrijk. Daar kunnen we niets aan doen. Wel aan de gastvrijheid voor de bezoekers en standhouders. We hopen dat we er in slagen steeds meer bezoekers op de daartoe beschikbare weilanden te kunnen laten parkeren om de overlast her en der in het dorp zelf te verminderen. Als we dat op een prettige en tactische manier met de bezoekers regelen, moet dat vast lukken !

We wensen de hierboven genoemde organisaties veel succes met de activiteiten in 2014 en verder.

Bestuur Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen.
www.bakkeveen.nl/markt

Hieronder een impressie van de uitreiking van de cheques door de voorzitter van St. Vlooienmarkt Bakkeveen: Joop Nieuwdam.

Geplaatst in: vlooienmarkt_2013

Geef een reactie