Vaart richting Weverswal

Foto uit tijdschrift Fen Fryske Groun 1928 Woningen van voor naar achter: Weverswal 13 (Hoogenboom), Daar woonden eerst 23 jaar Eske en IJbeltje Smit (melkboer van 1935 tot ongeveer 1943) (vertrokken 1952), Joeke en Sibbeltje de Jong. Daarachter timmerman Bareld de Jong (woning De Zee nog niet gebouwd), Johannes Pruim, ……

Geef een reactie