De Laatste Eer: Ledenvergadering

Blauhús 21
9243 KM Bakkeveen
IBAN: NL 08 RABO 0305 1001 22
Mailadres: [email protected]
Tel: 06-138 631 23

Uitnodiging Ledenvergadering

Dinsdag 9 april 2024
in MFC Dúndelle Mjûmsterwei 16, Bakkeveen
Aanvang 20.00 uur

Agenda ledenvergadering

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Verslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Jaarverslag voorzitter
  7. Mededelingen
  8. Lichtjesavond
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Betaling en incassering lidmaatschapsgeld
Het incasseren van het lidmaatschapsgeld vindt plaats op 28 maart 2024. Heeft u geen automatische incasso, dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld voor 1 april 2024 over te maken. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,– per persoon.

Bij een sterfgeval neemt u contact op met onze uitvaartverzorger:
Van der Zwaag Uitvaartzorg
Cissy van Marxveldlaan 1, 8453 WB  Oranjewoud
Telefoonnummer: 0513-622 339
Wilt u gebruik maken van een andere uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben voor de ledenkorting. Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur 06-138 631 23.

Algemene informatie: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

Lichtjesavond
De lichtjesavond wordt gehouden op zaterdag 2 november 2024.

E-mailadressen
Door de enorm stijgende kosten van postzegels en papier en denkende aan het milieu ontvangen wij heel graag de emailadressen van onze leden. Anders zijn wij in de toekomst genoodzaakt om de kosten van het lidmaatschap te verhogen. Stuur een e-mail  o.v.v. uw lidmaatschapsnummer.

bestuur “De Laatste Eer

Geplaatst in: De Laatste Eer

Geef een reactie