Kerstpakketten doneren

Kerstpakketten doneren

Ook nu zijn er gelukkig weer mensen die aangeven dat ze hun Kerstpakketten of artikelen uit hun kerstpakket aan de Voedselbank Opsterland willen doneren.

De ontvangen Kerstpakketten cq. artikelen worden bij de voedselpakketten gedaan welke aan de klanten van de Voedselbank worden verstrekt, zodat ze iets extra’s krijgen.

Dit wordt altijd zeer op prijs gesteld. Ook artikelen buiten het kerstpakket zijn zeer welkom.

Steeds meer huishoudens moeten een beroep doen op de Voedselbank, begonnen we in januari dit jaar bij de Voedselbank Opsterland met 44 huishoudens, nu zitten we al op 88 huishoudens en de verwachting is dat dit aantal nog gaat oplopen.

Vorig jaar hebben we in Bakkeveen maar liefst 28 kerstpakketten gedoneerd gekregen, onze hartelijke dank daarvoor.

Wilt u doneren dan kunt u dit in Bakkeveen brengen bij:

  • Rein Reinsma         Blauhus  31
  • Tjibbe vd Bosch      Ecofeen 37 ( event. onder het afdak naast de garage)
Geplaatst in: Oproepen

Geef een reactie