Informatie: Dorpssteunpunt Bakkeveen

Bakkeveen heeft een dorpssteunpunt. Het dorpssteunpunt is ontstaan op initiatief van de gemeente Opsterland en wordt gesteund door het Plaatselijk Belang.

Reden voor oprichting van het dorpssteunpunt is dat er naar wordt gestreefd om eenvoudige hulp aan dorpsgenoten, zoveel mogelijk te geven vanuit de directe omgeving van de hulpzoekende. Het kan gaan om bijvoorbeeld vragen over wonen, welzijn en zorg. Hierdoor kunnen inwoners op een laagdrempelige manier advies inwinnen en hulp vragen en krijgen.

Het dorpssteunpunt bestaat uit vrijwilligers en komt geregeld bij elkaar. Wanneer u vragen heeft dan kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:

 • Roelie Dijk
 • Jelly Hoekstra
 • Neeltje Haisma
 • Trea Bijker

[email protected] (u ontvangt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail)

Omtinkers
Hulpvragen komen niet altijd direct terecht bij het dorpssteunpunt. Om die reden werkt Bakkeveen met Omtinkers. Omtinkers zijn vrijwilligers uit het dorp die u kunnen helpen of doorverwijzen wanneer u een hulpvraag heeft. De meeste straten in het dorp hebben een eigen Omtinker. Op die manier kunt u met een hulpvraag meestal terecht bij iemand die u kent. De hulpvraag kan na overleg en met toestemming van de hulpvrager, door de Omtinker worden uitgezet bij het Dorpssteunpunt, door de Omtinker zelf worden opgelost of doorgezet naar een vrijwilliger.

Voorbeelden hulpvragen:

 1. Kan iemand mij helpen bij het (digitaal) invullen van formulieren?
 2. Ik ben nieuw in het dorp en wil graag informatie over de activiteiten in het dorp.
 3. Ik heb geen auto en moet naar het ziekenhuis, kan iemand mij hierbij helpen?
 4. Ik voel me eenzaam en zou graag eens bezoek ontvangen.
 5. Ik kan (tijdelijk) zelf geen boodschappen doen, is er iemand die mij kan helpen?
 6. Door een ongeluk/ziekte/ouderdom ben ik slecht ter been en heb ik een rolstoel of krukken nodig. Waar kan ik hiervoor terecht?
 7. Kan iemand mij helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en/of thuiszorg?

Bovenstaande hulpvragen zijn voorbeeld: ook met andere vragen kunt u terecht bij de Omtinker of het Dorpssteunpunt.

Namen Omtinkers per straat:

Alde Drintse weiAaltje van der Velde
AylvalânSaakje van der Vaart
BlauhûsThea Nicolai
BoskkampMarga Marinus
Boskleane (midden)Jouke Bouius
Boskleane (voorste deel)Jan en Rinkje Zijlstra
BurmanialaanJantien Mulder
Biskop deWilma Bosch
Brink deAlie Stoker
DouwelânJantsje Douma
DuerswaldmerweiGineke Kamminga
DwarskampGriet Kootstra
EcofeenJan en Hermien Noordman
FinnekampPetra de Jong
FoarwurkerweiRoelie Dijk
Greatekamp (voorste deel)Dirry Rietveld
Greatekamp (achterste deel)Martha Melles
HeidkampThea van der Werf
HoutwalAlie Stoker
Jarig van der Wielenwei (achter)Vacant
Jarig van der Wielenwei (voor)Fokje Wijma
KleasterkampSybrand Bosma
Koarte SingelIna Olthof
KreilenHanneke Mulder
Lange SingelIna Olthof
Lytse KampPetra de Jong
MandefjildWilma Geertsma
MandewykJanny van der Veen
MerskekampAngelique Brouwer
Mjûmsterwei (bebouwde kom)Anko en Antje van der Til
Mjûmsterwei (buiten bebouwde kom)Eppie Pera
Nije BuorrenCarla Dijkema
Nije Drintse weiAnita van de Wolfshaar
Nije FeansterweiWilma Bosch
NoordkampIngrid Okkema
ScheltingalânJantien Mulder
SjoerdlânKees van der Meulen
SkarkampPetra de Jong
SlotleaneVacant
StoukampAnneke Reitsma
TjaerdlânSieta Modderman
TsjerkewalMattie van der Meer
WeverswalTjitske Spinder

 Andere vragen
Wanneer u vragen heeft die door deskundigen beantwoord moeten worden dan kunt u deze stellen aan het gebiedsteam van de gemeente Opsterland of aan bijvoorbeeld de wijkagent.  U kunt hierbij denken aan vragen of meldingen met betrekking tot bijvoorbeeld onveiligheid, overlast en (huiselijk) geweld.

Contactmogelijkheden:

Geplaatst in: Dorpssteunpunt

Geef een reactie