Stem! Boom Beakendyck … van het jaar

De oude beuk op de Beackendyk is genomineerd als mooiste boom van Nederland. De nominatie zegt dat deze boom de “boom van Friesland”is, maar zeker (nog) niet de boom van Nederland. Om dat te bereiken: stemmen !!

Ga naar: www.deboomvanhetjaar.nl  en stem op de boom in Bakkeveen.

Je kunt nog tot en met 17 oktober stemmen, maar nog beter: stem meteen !

Het verhaal

            De stille getuige aan de Beackendyk – Bakkeveen

De ‘hannekemaaiers’ waren seizoensarbeiders uit Duitsland die in de 17e tot de 19e eeuw in de zomer te voet naar Nederland kwamen om op het land te werken. De term hannekemaaiers is ontleend aan de traditionele dag van de indiensttreding, Sint Johannesdag (24 juni).

De paden die zij namen, lagen op hoger gelegen zandruggen. Omdat het onderweg gevaarlijk kon zijn, reisden de hannekemaaiers in groepen. Zij waren van wezenlijk belang voor de vorming van de oude handelsroute die over de Beakendyk in Bakkeveen ging. Deze dijk heeft daarom een grote landschappelijke en historische waarde en maakt deel uit van het Hannekemaaierspad, een wandelroute gebaseerd op het oude netwerk van de maaiers.

Aan de Beackendyk staan vijf oude beuken. Zij waren de stille getuigen van de gevaarlijke wandeling die de hannekemaaiers maakten. Een daarvan valt op door de bijzondere onderkant van zijn stam. In ieder nieuw seizoen is bovendien de lichtval weer anders. De beuk is geplant omstreeks 1750 in de bossen bij de Slotplaats in Bakkeveen. Hij staat op een verhoging. Daardoor is de stamomvang niet zo imposant als de leeftijd zou doen denken. Dit komt deels ook door de leemlaag die ervoor zorgt dat het wortelgestel beperkt blijft. De boom is in redelijk goede conditie.

Geplaatst in: Natuurmonumenten

Geef een reactie