Kerstbomen inzameling

Kerstboominzameling

  • Kerstboom met kluit voor volgend jaar.
    Op de tuinen van de Twakamp is een stuk grond vrijgemaakt voor het “overzomeren” van Kerstbomen. Koop je dit jaar een Kerstboom met redelijke kluit, dan kan de boom na de feestdagen beginnen aan een tweede leven.
    Datum van deze boomplantdag is 8 januari van 10.30 tot 11.00 uur
  • Kerstboom afdanken
    [tekst van website Opsterland] Net als afgelopen jaren heeft elk dorp in Opsterland een inzamelplek waar u na de feestdagen uw kerstboom kunt neerleggen. Dat kan tot en met maandag 10 januari 2022. In Bakkeveen is het inzamelpunt op parkeerplaats sportterrein Mjumster Wei naast voetbalveld.
    De gemeente haalt de kerstbomen daarna op. Na deze datum worden de kerstbomen niet meer opgehaald. De kerstboom is ook gratis in te leveren bij de Milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) of Brengpunt Groen in Ureterp (Mounleane 12) op zaterdag 8 januari. De kerstboom mag ook (in stukken) in de gft-container.
Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie