Bakkeveen: D66 2022

Opsterland is een prachtige gemeente met heel veel potentie. Wij willen deze potentie benutten met behoud van het ‘Opsterlandse’ gevoel. Geen hoogbouw, veel groen en ruimtelijk opgezet. Wij willen in 2040 een inwoneraantal van 40.000 te bereiken. Groei in Opsterland is namelijk hard nodig om het voorzieningenniveau en de aantrekkingskracht in stand te houden. Het huidige college is wat ons betreft te passief en te conservatief.

Door verantwoordelijkheid op het gebied van woningbouw af te schuiven naar de Mienskip en de stroperige trajecten heeft ze groei ontmoedigd. Een resultaat hiervan is dat in de afgelopen heel weinig woningen zijn bijgebouwd. Als gevolg hiervan kunnen Jonge Opsterlanders hier niet blijven vanwege de torenhoge huizenprijzen, senioren kunnen niet verhuizen binnen de gemeente door een gebrek aan gepast aanbod. Opsterland is aan het vergrijzen, terwijl we moeten vergoenen! Daarom willen wij veel en duurzaam bouwen, voor iedereen en in elk dorp. We gaan starters actief helpen door het aanbieden van erfpachtconstructies en startersleningen. Voor senioren bouwen we uiteraard ook bij. Beleggers gaan we tijdelijk weren door het instellen van een woonplicht. Uiteraard willen we de Mienskip betrekken bij het realiseren van woningen.

Per dorp willen wij dan ook samen met de Mienskip de woonbehoefte inventariseren en hier zo snel mogelijk actie op ondernemen. Daarnaast is voor kleinere dorpen  de aanwezigheid en de bereikbaarheid van voorzieningen van groot belang. Wij gaan zorgen verlichte, ruime en veilige fietspaden tussen de dorpen, zodat iedereen op een veilige manier kan komen waar hij wil.

Een ander belangrijk onderwerp is de energietransitie. Deze transitie zal iedereen raken. Daarom vinden wij dat de eigendom van groene energiebronnen voor minimaal 50% in handen van de Mienskip moet komen. De dorpen mogen zelf hun groene energiemix bepalen, hiervoor gaan we vanuit de gemeente ‘preferenda’ organiseren. De lokale boeren willen we hier ook actief bij betrekken. De boeren hebben de ruimte, wij zien hierin een unieke mogelijkheid om hen aan een tweede inkomstenbron te helpen. Daarnaast gaan wij seizoensongebonden toerisme stimuleren zodat Opsterland altijd bruist van activiteit.

Kijk voor al onze plannen en voor concrete ideeën over hoe wij de Mienskip in haar kracht willen zetten op www.d66.nl/opsterland

Shajan Aize de Wagt (Bakkeveen) – Lijsttrekker D66

Geplaatst in: Bakkeveen

Reacties zijn gesloten.