Werkzaamheden StaatsBosbeheer

Boswerkzaamheden Duurswouderheide en Oude Bosch
Meer ruimte voor een gevarieerd, vitaal en toekomstbestendig bos

Vanaf half november start Staatsbosbeheer met werkzaamheden in de bossen aan de zuid- en westkant van de Duurswouderheide en de zuidkant van het Oude bosch. Het gaat voornamelijk om reguliere dunning en het creëren van verjongingsvlaktes. Daarnaast worden aan de oostkant op enkele plekken aangetaste en verzwakte sparren verwijderd. De boswerkzaamheden kunnen weken tot enkele maanden duren en voor hinder zorgen doordat wegen en paden minder goed begaanbaar en toegankelijk zijn.

Reguliere dunning en verjonging
Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats aan de zuid- en westkant van de Duurswouderheide en bestaat uit het dunnen en verjongen van het bos. We starten met het zorgvuldig kiezen van bomen die voorzien worden van een markering, het zogenaamde blessen. Dit gebeurt vanuit het oogpunt om een meer gevarieerd bos in soorten, leeftijden en structuur te creëren en laten ontwikkelen. Bij dunning worden er bomen weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven zodat deze goed verder kunnen groeien. Bij verjonging worden er open plekken gemaakt waardoor er licht en ruimte ontstaat voor een nieuwe generatie bomen.

Variatie aan boomsoorten levert meer biodiversiteit op en het bos is minder vatbaar voor ziektes en dierplagen. Het ontwikkelt zich naar een meer robuust en toekomstbestendig bos.

Verzwakte en aangetaste sparren
Op een aantal locaties aan de oostkant van de Duurswouderheide en in één bosperceel aan de zuidkant van het Oude bosch verzwakte sparrenbomen verwijderen. Dit is noodzakelijk omdat ze elk moment kunnen omvallen en voor onveilige situaties zorgen. Het gaat hier om sterk verzwakte sparren die elk moment kunnen omvallen. Daarbij spelen een aantal schorskevers een grote rol, waaronder de letterzetter. Deze kevers graven gangetjes tussen de schors en het hout van de boom en verstoren hierdoor de sapstromen met voedingsstoffen. Uiteindelijk sterft de boom af.

Dat de schorskevers makkelijker kunnen toeslaan komt mede door de droogte van afgelopen jaren waardoor de sparren verzwakken en vatbaarder zijn voor dierplagen. Door het verwijderen van de aangetaste bomen vertraag of voorkom je verspreiding van deze kevers en bescherm je het bos.

Boswerkzaamheden
Het verwijderen van bomen gebeurt machinaal door een oogstmachine. De machine zaagt de boom om, verwijdert de takken en zaagt de stam in stukken. Vervolgens worden de stammen het bos uitgereden en langs het pad opgestapeld in afwachting van transport.

Voor aanvang van de werkzaamheden zijn de bossen geïnventariseerd op de aanwezigheid van dieren en planten zoals dassenburchten, mierennesten en roofvogelnesten. Als deze aanwezig zijn worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Tijdens de werkzaamheden blijven paden zoveel mogelijk toegankelijk, maar kunnen tijdelijk flink modderig zijn door het werkverkeer. Het herstel van deze paden wordt uitgevoerd zodra het kan.

Staatsbosbeheer

Geplaatst in: Staatsbosbeheer

Geef een reactie