Boek: historie Mandeveld

Zaterdagmiddag 5 juni was het een kleine 5 jaren na de start zover: het boek “Het Groote Mandeveld” van Gerard Smit werd gepresenteerd.

Vierenhalf jaar heeft Gerard aan het boek gewerkt met als eindresultaat een prachtig naslagwerk waarbij de ontwikkeling van het Mandeveld, van hoogveen en heide tot weide, met oude krantenberichten, kaartmateriaal en foto’s is weergegeven.

Het eerste deel gaat over de geschiedenis vanaf de middeleeuwen van dit gebied tussen Bakkeveen en Haulerwijk tot ca de 2e wereldoorlog. Daarna komen vele vertellers aan het woord die over hun vroegere leven in het Mandeveld hebben verteld. Bij vrijwel elke woning is op deze wijze een stukje historie beschreven.

Gerard Smit heeft het eerste exemplaar uitgereikt aan Jan van Dalen. Jan heeft Gerard sinds afgelopen december vrijwel elke woensdagochtend geholpen om het boek vorm te geven. De voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen (Jannie Tjassing) heeft Gerard in de bijeenkomst nog bedankt voor de bijdrage om de historie van het gebied te beschrijven en voor later te bewaren.

Er waren ca 25 aanwezigen. Velen van hen waren ooit in het Mandeveld opgegroeid en hadden elkaar daarna 10-tallen jaren niet meer gezien; een soort van reünie. Na afloop bleven velen dan ook nog wel even “hangen” om bij te praten.

Het boek telt 184 pagina’s, formaat is A4 en kost € 30,–. Het is verkrijgbaar bij Gerard Smit te Bakkeveen. Email: [email protected]

Geplaatst in: Historie

1 reactie op “Boek: historie Mandeveld

  1. Laura zegt:

    Geweldig Gerard, zo blijft de waardevolle geschiedenis bewaard. Hopelijk komen er meer van dit soort initiatieven.

Geef een reactie