Opbrengst collecte Amensty International

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.

Opbrengst van de collecte 2018
Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de daders onder druk. Ieder mensenleven is een strijd waard. Om dat mogelijk te maken is er in maart gecollecteerd onder het motto ‘Geef om Vrijheid’.

Dit jaar is het prachtige bedrag van € 1889,85 opgehaald:

  • Bakkeveen: € 733,78;
  • Ureterp: € 481,81;
  • Wijnjewoude: € 224,22;
  • Siegerswoude: € 347,82 en
  • overig: € 102,22).

Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage.
Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte. Door uw steun kan Amnesty blijven vechten voor en waken over de mensenrechten. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Geplaatst in: 2018-gebeurtenissen

Geef een reactie