Impressie boottocht Zonebloem

Verslag van de boottocht van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o.

Op vrijdag de 13de april (wel gewaagd) hadden 77 personen zich ingescheept op de salonboot “de Nirvana”.  Terwijl onze voorzitter Albert de Vries zijn openingstoespraak hield, werden we voorzien van koffie met gebak. Vanaf de Loswal in Drachten voer de   “Nirvana” richting Headammen waar men de brug voor ons opende en vervolgens langs Hotel  Restaurant Princenhof naar het prinses Margrietkanaal op weg naar Leeuwarden!

We zien de Wâldwei lange tijd links van ons liggen en de Lytse Geast rechts, maar dan raakt men het spoor bijster. We naderen namelijk nieuwbouwwijken Zuiderburen en Hoek, waar bijna alle woningen aan het water van de Himpenser Wielen gelegen zijn.

We varen door en naderen het natuur en recreatiegebied de Froskepôlle.

De geschiedenis van de Froskepôlle gaat terug naar de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bij het graven van het Van Harinxmakanaal is er namelijk een eiland ontstaan tussen het Ouddeel, de Wide Greuns en het nieuwe kanaal. De eerste jaren werd het eiland gebruikt als stortplaats voor bagger, slib en grond. In de jaren zestig en zeventig ontstaat geleidelijk de huidige vormgeving van het gebied. Het wordt een toeristische trekpleister bereikbaar via een pont.

In 1977 wordt het gebied gemakkelijker bereikbaar door de aanleg van een  brug, maar volgens  veel oudere Liwwadders heeft de Froskepôlle (genoemd naar een herberg die hier vroeger heeft gestaan)  veel van zijn charme verloren sinds de pont vervangen is door een brug. Bij de brug draaien  we met het schip en varen weer richting Drachten.

Tijdens de terugreis bedankte de voorzitter alvast alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het slagen van deze dag,

Antje Berga

Geplaatst in: Zonnebloem

Geef een reactie