Uitnodiging: “it Van Drooge Mystearje”

Hoe it begûn

Yn 2015 ha de “Historische Vereniging Bakkeveen” en it “Toanielselskip Nij Bigjin” mei elkoar in petear hân om oer it âld skoalhaad master van Drooge in teaterfoarstelling te meitsjen.

Master van Drooge wie fan 1870 ôf skoalmaster yn Bakkefean en hat in wichtige bijdrage levere oan de ûntwikkeling fan Bakkefean en omkriten.

De hystoaryske feriening wol graach de skiednis fan Bakkefean libben hâlde, benammen ek foar de jongerein en Nij Bigjin hat in grutte jeugdôfdieling en seach mooglikheden om yn’e mande mei de hystoaryske feriening in teaterfoarstelling oer dit ûnderwerp gear te stallen.

Keimpe Vlietstra hat er een moai iepenlofstspul oer skreaun en Jelte Albada hat der ‘n moaie foarstelling fan makke.

Het verhaal
Het is nu juni 2017. Zullen wij er dan eindelijk achter komen waarom schoolmeester Lambertus van Drooge altijd in Bakkeveen is gebleven en niet op aanbiedingen van de Gemeente Opsterland is ingegaan om in Beetsterzwaag te gaan werken?

Daan en Sanne beleven de tijd van hun leven want wie krijgt er nu de gelegenheid om eens te kijken hoe het er in 1884 aan toe ging op school.

Hoe gaf meester van Drooge les en waarom hadden hij en zijn vrouw Geertje ook nog kostgangers in huis. En wat als meester van Drooge ook wel eens in de toekomst wil gaan kijken en Daan en Sanne er achter komen dat er in 1884 nog geen internet is. Ja, hoe kom je dan weer terug en als dat dan wel gaat lukken is het maar te hopen dat alles goed gaat onderweg.

Wie weet krijg je antwoord op deze vragen en is er misschien nog een verborgen boodschap.

Natuurlijk gaat het stuk over de belevenissen in Bakkeveen. Maar om een leuke avond te hebben hoeft je niet uit Bakkeveen te komen. It Van Drooge mystearje belooft een vrolijk kijkspel te worden op een prachtige locatie, namelijk de zonneweide van Dúndelle.

Expositie
Ook de basisscholen in Bakkeveen gaan aan de slag met het thema “Onderwijs in vroeger tijd”. Met assistentie van het Onderwijs museum richten zij een expositie in. Deze expositie kunt u voorafgaand aan of na afloop van de voorstellingen bezoeken.

Kaartferkeap en ynformaasje
De foarstellingen binne op 23, 24, 25 juni en de oanfang is om 21.00 oere.

  • De kaartferkeap is by de kassa van Dúndelle en via de mail [email protected].
  • Telefoan 0516 541493
  • De tagongspriis is € 12,50 yn de foarferkeap en € 16,00 oan de kassa.
  • facebook.com/openluchtspelbakkeveen

Wy winskje jimme een noflike jun ta.

Toanielselskip Nij Bigjin
Historische Vereniging Bakkeveen

Geplaatst in: Evenementen, Historie, Toneelvereniging Nij Bigjin

1 reactie op “Uitnodiging: “it Van Drooge Mystearje”

  1. Geert zegt:

    Kaarten voor zaterdag 24 juni uitverkocht

Geef een reactie