Lezing en Ledenvergadering Van Drooge

 

Lezing door Gerard van Drooge over anekdotes en herinneringen (+foto’s) van zijn overgrootvader als onderwijzer in Bakkeveen. Voor iedereen toegankelijk.

Maandag 27 maart 2017
Dúndelle, 20 uur.

Na afloop lezing is de Ledenvergadering (alleen toegankelijk voor leden)

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Historische Vereniging Bakkeveen

Maandag 27 maart 2017 om 21.30 uur in Dúndelle te Bakkeveen
(aansluitend op de lezing van Gerard van Drooge)

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ledenvergadering 16 februari 2016
  3. Jaarverslag 2016
  4. Verslag kascommissie
  5. Financieel verslag
  6. Goedkeuring jaarstukken
  7. Besluitvorming over contributieverhoging
  8. Bespreking activiteiten 2017
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Geplaatst in: Historie

Geef een reactie