Collectes: opbrengst

Bakkeveen bedankt !

Ook dit jaar heeft u weer gul gegeven aan de collectanten van het KWF. De collecte heeft dit jaar € 1547,78 opgebracht.

Ook willen wij alle collectanten bedanken voor hun tomeloze inzet. Samen hebben wij er weer mooi werk van gemaakt.

De volgende KWF collecte is van 5 tot en met 10 september 2016.

Namens de collecte commissie in Bakkeveen
Eppie Pera, Gonda Reinderink, Gelly Kok, Geert Louwes

 

 

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft dit jaar € 1015,53 opgebracht. Wij willen alle gullegevers en de collectanten

van harte bedanken voor hun bijdrage in dit mooie resultaat.

De collecteweek van de Nierstichting is volgend jaar 19 t/m 24 september 2016. Noteer deze week alvast in uw agenda, u kunt dan weer een collectant van de Nierstichting verwachten.

Namens de collecte commissie in Bakkeveen
Mariël van Aalst, Johanna Ekas, Geert Louwes

Geplaatst in: 2015-gebeurtenissen

Geef een reactie