Reünie: het aftellen in begonnen …

Het aftellen is begonnen!

Nog een paar weken, dan gaat het gebeuren,

de Reünie voor Bakkeveensters van toen en nu!

De vakantieperiode zit er voor de meeste mensen op, veel dingen zijn weer begonnen. Wij zijn ondertussen dapper doorgegaan met de voorbereidingen en gaan nu de puntjes op de i zetten. Voor ons begint het nu wel spannend te worden. Wij zijn al zo lang bezig mensen te benaderen en enthousiast te maken en nu moet het gaan gebeuren. Wij verheugen ons er op u allemaal, 350 man sterk te ontvangen op de 21e.

Wat het programma betreft is er een wijziging. U heeft steeds kunnen lezen dat er een modeshow zou zijn. De Vrouwen van Nu hebben echter besloten dat zij deze in de ochtenduren, dus niet voor de deelnemers aan de reünie, gaan houden.

Nog wat huishoudelijke mededelingen:

  • Beide basisscholen in Bakkeveen zullen open zijn op de dag van de reünie. Er worden daar filmpjes vertoond van Bakkeveen, verdeeld over diverse perioden.
  • Parkeren is mogelijk in de directe omgeving van de feesttent, bij het zwembad en de ingang van de Duinen. Er zijn parkeerwachten aanwezig om u de weg te wijzen. Het adres voor de Tom Tom is Mjûmsterwei 16, 9243 SK, Bakkeveen.

Het aantal aanmeldingen bedraagt nu ruim 350! En we hebben een nieuw leeftijdsrecord: Wiebe Jan van der Wal is met 94 jaar de oudste aangemelde reünist.

Veel van u hebben ons laten weten het erg leuk te vinden te zien wie er allemaal komen de 21e. Daarom zoals beloofd nog eenmaal hieronder de complete lijst deelnemers. Ik heb ze zoveel mogelijk in alfabetische volgorde gerangschikt, dat geeft ook een mooi inkijkje in welke families vertegenwoordigd zullen zijn op de reünie. Een aantal gezinnen zal (vrijwel) compleet aanwezig zijn.

Allert Aalders,
Ernst Adema,
Berber Balkema,
Ali Balkema,
Timo Balkema,
Jan Anne Balkema,
Dukke Benedictus (Lenselink),
Lammert Benedictus,
Pietsje Benedictus- Stienstra,
Toltsje Benedictus (Scheringa),
Willy Bethlehem,
Henk Bijker,
Anneke Bijker (Geertsma),
Trientsje Bijker- Veenstra,
Aaltje Blom – van der Schaaf,
Marietje Bolding (Feitsma),
Willem Jan Bolhuis,
Japke Boonstra,
Huub Bouma,
Jeen Bouma,
Ties Broekert,
Evert Broekert,
Sale Coenrady,
Anneke de Boer (Bethlehem),
Gonnie de Groot- Hoekstra,
Durk de Haan,
Frauke de Haan,
Marije de Haan,
Roelie De Haan-Jongstra,
Wobbe de Jong,
Pia de Jong,
Pieter de Jong,
Joeke de Jong,
Harm de Jong,
Erwin de Jong,
Grietje de Jong (de Boer),
Roelie De Jong (Kroeze),
Sietske de Jong- de Vries,
Joukje de Jong-Bosma,
Hesther De Jong- Nijland,
Trienke De Roos (Dijkstra),
Hendrikje de Vegt,
Engbert de Vries,
Willem de Vries,
Hilly de Vries,
Fokje de Vries,
Jacob de Vries,
Haring de Vries,
Dieuwkje de Vries–Veenstra,
Mina de Vries-Harms,
Jeltje de Vries-Oenema,
Roelie Dijk,
Wim Dijk,
Erwin Dijk,
Mark Dijk,
Arjan Dijk,
Margriet Dijkstra,
Johannes Hielke Dijkstra,
Henk Dijkstra,
Durk Dijkstra,
Ali Dijkstra – Gall,
Zus Dijkstra (Hoekstra),
Popkje Dijkstra (Ruhland),
Willem Dolstra,
Anna Dolstra-Smid,
Rudy Doorgeest,
Doorgeest -,
Suardus Douwsma,
Henk Douwsma,
Douwe Douwsma,
Tineke Douwsma,
Klasien Douwsma,
Piet Douwsma,
Anneke Douwsma,
Lutsche Douwsma – Vonk,
Nelske Elzer,
Amber Faber,
Jan Fokkema,
Anna Fokkema (Tuinstra),
Wipkje Galama,
Joop Galama,
Thea Geertsma,
Jaap Geertsma,
Anje Geertsma,
Feikje Geertsma,
Bonnie Geertsma,
Ineke Haisma,
Neeltje Haisma,
Rinse Haisma,
Nynke Haisma,
Antje Heeroma,
Saakje Heeroma (Douma),
Johan Heite,
Grietje Heite – Faber,
Pietje Hempenius-de Wit,
Marije Hoeksma-Dijkstra,
Roel Hoekstra,
Jelly Hoekstra- Boersma,
Anton Holleboom,
Sylvia Holleboom-Spies,
Harm Homan,
Bareld Homan,
Hendrikje Homan,
Jannie Homan-Wegman,
Fred Hoogenboom,
Emy Hoogenboom,
Bauke Hoogstra,
Iskje Hovinga,
Janny Huizing- de Haan,
Janneke Hut,
Alle IJbema,
Ukie Ijbema ( Nieuwland),
Emmy Iwema,
Jurjen Jagersma,
Marga Jeeninga – de Bie,
Fettje Jongsma (De Jong),
Eesge Jongstra,
Roel Jongstra,
Harm Jongstra,
Heika Jongstra – Brouwer,
Geertsje Jongstra – Postma,
Hennie Jongstra – Vos,
Jeltsje Jongstra -Bron,
Anneke Jongstra- Dijkstra,
Rinze Jonkman,
Rinskje A Jonkman,
Rosina Kamminga,
Durk Kasemier,
Bas Kasemier,
Yvonne Kasemier – Smit,
Sietske Kasje – de Jong,
Egbert Kiers,
Margreet Koeling,
Jan Kootstra,
Lammie Kootstra,
Rinze Kootstra,
Klaas Kootstra,
Mattie Kootstra,
Griet Kootstra-Jongstra,
Jannie Kootstra-Smit,
Lydia Krist,
Reinder Kroeze,
Tytsje Looper,
Geert Louwes,
Harm Louwes,
Jaap Louwes,
Tjeerd Louwes,
Monica Manhave,
Oene Marinus,
Lous Monderman,
Frans Mulder,
Joost Mulder,
Bonne Mulder,
Jantien Mulder -Wijnterp,
Germ Nicolai,
Thea Nicolai,
Thies Nicolai,
Joop Nieuwdam,
Lenie Nieuwdam-Aans,
Oege Nijboer,
Harmen Kurt Nijboer,
Sjoertje(Sjoukje)Nijboer-DeHaan,
Henco Nijland,
Ann Nijland – de Roo,
Lucas Olthof,
Ina Olthof,
Berend Overwijk,
Meintsje Overwijk (Steensma),
Wimke Overwijk-Jansma,
B.J. Piersma,
Hennie Portengen,
Joop Postma,
Johannes Postma,
Immie Postma (Hoekstra),
Ansje Postma (Wekema),
Renate Postma-de Vegt,
Johannes Reitsma,
Anna Aukje Reitsma-Veenstra,
Janny Rodenburg (v d Broek),
Johannes Roelsma,
Riemke Roelsma,
Karl Ruhland,
Jan Willem Russchen,
Sabina Schilling – de Jong,
Uulko Siebenga,
Johan Sieswerda,
Sietze Sietsema,
Annie Sietsema-Koezen,
Sjirk Sietzema,
Jan Sikma,
Jakob Sikma,
Siebe Sikma,
Christine Sikma,
Boukje Sikma (Postma),
Teatske Sikma (Veenstra),
Wietske Sikma-Goodijk,
Geertje Sikma-Veenstra,
Minne Smid,
Tjeerd Smid,
Sieta Smid- Alkema,
Gosse Jelte Smit,
Gerard Bernard Smit,
Annie Smit-van der Brug,
Elsemaartje Stapel (Marijs Eckhardt),
Tije Steensma,
Marian Stegink,
Lonnie Stegink,
Riet Stegink-Swanborn,
Jurjen Stoker,
Lammy Stoker,
Steffen Stoker,
Wietze Stoker,
Steven Stoker,
Trijntje Stoker (Boonstra),
Grietje Stoker-Veen,
Anna Stoker-Wiering,
Jappie Stuiver,
Elly Stuiver-Huitema,
Johannes ten Hoor,
Jaap ter Veld,
Geke ter Veld-Homan,
Diana Tolman,
Germ Tuinstra,
Griet Tuinstra (Meijer),
Jaap Valk,
Aafke Valk,
Ewoud Valk,
Moriah Valk,
Jan van Dalen,
Joukje van Dekken (De Wal),
Lammie van Dekken (Luitjes),
Wouter van der Beek,
Jan-Anne van der Beek,
Anneke van der Beek,
Riek Van der Bos – Tuin,
Jelte van der Heide,
Bouktje van der Heide – Dopstra,
Aukje van der Meer,
Janneke van der Meer,
Roelie van der Meer,
Kees van der Meulen,
Theun van der Meulen,
Roel van der Meulen,
Jappie van der Meulen,
Aaltje v d Meulen (Koehoorn),
Tetsje van der Meulen (Span),
Annie v d Meulen (van Huizen),
Herman van der Sluis,
Herman van der Til,
M. van der Vaart,
Jan van der Vaart,
Saakje van der Vaart – Havinga,
Hilly van der Veen,
Andries van der Veer,
Geert van der Veer,
Piety van der Veer,
Wietze van der Veer,
Lammie van der Veer (Borgman),
Hinke Van der Veer-Bouma,
Aaltje van der Velde,
Riemer van der Velde,
Wytze van der Velde,
Tiny van der Velde-Dijkstra,
Annie van der Velde-Idzinga,
Freerk van der Wal,
Rinze van der Wal,
Nynke van der Wal,
Ruurd van der Wal,
Sietske van der Wal,
Hester van der Wal,
Tineke van der Wal,
Wiebe Jan van der Wal,
Klaas van der Wal,
Jan van der Wal,
Jannes van der Weij,
Bram van der Weij,
Jenny Van der Weij-Monen,
Gepke van der Werf,
Romke van der Woud,
Hiske van der Zee- Van der Wal,
Johan van Gorkum,
Sjirk van Gorkum,
Janet Van Gorkum (Brom),
Geertje van Gorkum-Heersma,
Hinke van Houten,
Ypie van Valen-Postmus,
Grietje van Veen – Postma,
Willem Varwijk,
Roelie Varwijk-Jongstra,
Tjalling Veenstra,
Janita Veenstra,
Jitze Veenstra,
Gerrit Veenstra,
Fokke Veenstra,
Elisabeth Veenstra,
Minke Veenstra – Wijkstra,
Dora Veenstra (Broekert),
Janke Veenstra-de Jong,
Hillie Veenstra-Geertsma,
Jouke Vegelien,
Diny Vegelien -Bosman,
Mada Venema,
Berber Vonk,
Arjen Wekema,
Max Wenniger,
Harm Wenniger,
Pietsje Wieldraaijer,
Jan Pieter Wieldraaijer,
Jantsje Wieldraaijer – van Houten,
Roelie Wiering,
Bonnie Wiering,
Ank Wiering,
Greet Wiering (Siersma),
Siepie Wijkstra (Dootjes),
Trijntje Wijkstra (Groen),
Anneke Wijkstra (Slootweg),
Elly Wildeboer-Hoekstra,
Evert Wilstra,
Ytje Wilstra,
Johannes Winter,
Reit Winter,
Aly Winter,
Hermina Winter-Bosch,
Truus Witteveen,
Johan Witteveen,
Sjoerd Woldman,
Piet Woldman,
Lammert Woldman,
Klaske Woldman (Nuwolt),
Sietske Wouda,
Geert Wouda,
Alie Wouda-van Weperen,
Jan Zijlstra,
Rinkje Zijlstra,
Saskia Zijlstra,
Reinder Zuidhof,
Anje Zuidhof,
Carla Zuidhof- Hartkamp,
Mevr. Zuidhof-Hoenderken,
Marijke Zwaga.

Namens de reüniecommissie

Dukke Benedictus (Lenselink)

Geplaatst in: PB125

Geef een reactie