Natuur- en Vogelwacht bestaat 60 jaar !

 De Natuur- en Vogelwacht van Bakkeveen bestaat 60 jaar !

Het bestuur heeft gemeend dit niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan en organiseert een receptie voor leden en genodigden. Tijdens deze receptie zal op een ontspannende manier worden teruggekeken op de afgelopen 60 jaar, het heden en vooruitgekeken worden naar de toekomst.

Dat deze 60 jarige nog springlevend is zal symbolisch worden bevestigd door de onthulling van een spiksplinternieuw verenigingslogo!

Vooruitkijken doen wij door een forum op enkele stellingen te laten reageren. Ook de aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om mee te discussiëren.

Leden en genodigden zijn van harte welkom in Partycentrum Dúndelle op woensdagavond 16 november 2011 aanvang 20.00 uur.

Programma

20.00 zaal open
20.30 welkomstwoord door de voorzitter dhr. K. Scholten
20.45 terugblik op 60 jaar Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen door dhr. D. Klijnstra
21.00 intermezzo
21.15 gastspreker wethouder Kooistra
21.25 onthulling verenigingslogo
21.30 pauze
21.45 forumdiscussie over de toekomstige rol van de natuurverenigingen.
22.15 einde

Op de informele momenten is er gelegenheid om de prachtige natuur- en landschapsfoto’s van dhr. H. Reitsma en dhr. P. de Vos uit Bakkeveen te bekijken.

 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie