50 Jaar Ger. Kerk ‘De Mande’ Bakkeveen

Gereformeerde kerk ‘De Mande’ viert  50e  verjaardag.

De opmerkzame passant ziet Abraham en Sara in de tuin van de gereformeerde kerk aan de Tsjerkewâl. Duidelijker kan het haast niet. De kerk of liever de gemeente bestaat vijftig jaar. Op 21 juni 1959 werd de gereformeerde kerk van Bakkeveen geïnstitueerd oftewel gesticht. Zo’n zestig gezinnen stonden aan de basis van de kerk en konden nu in eigen dorp naar de kerk, waar ze anders in Duurswoude en Haulerwijk kerkten. De eerste tijd werd gekerkt in ‘Het Beaken’ aan de Tsjerkewâl. Al snel werd besloten een eigen kerk te gaan bouwen. Die kerk kwam er met hulp van velen, overal in het land. Dinsdag 18 september 1962 werd het nieuwe kerkgebouw in een bijzondere dienst in gebruik genomen.

Om praktische redenen wordt dit weekend al het vijftigjarige jubileum gevierd. Dat wordt op bescheiden wijze gedaan. Vanavond wordt een gezellige avond gehouden voor de (oud)-gemeenteleden. Onder het genot van een hapje en een drankje is er een cabaretesk program waarin 50 jaar historie aan de orde komt. Zondagmorgen om 10 uur wordt een jubileumdienst gehouden waarin de huidige predikant Gerben Kajim en ook de vorige predikant dominee Leon van den Broeke zullen voorgaan. Zij zullen zich daarbij laten leiden door de wijsheid van Abraham.


 

Geplaatst in: Gereformeerde Kerk

Geef een reactie