N917 blijft in vakantieseizoen toch open !

Naar aanleiding van onderstaand persbericht heeft Plaatselijk Belang gevraagd naar een informatieavond voor aanwonenden en ondernemers in de naaste omgeving. Dit vond plaats op maandagavond 2 maart in Dundelle door vertegenwoordigers van gemeente en provincie.

De gemeente heeft eerst haar deel van de plannen nader toegelicht. Vanaf maandag 9 maart tot en met donderdag 9 april zal de Foarwurkerwei vanaf snackbar “De Kolk” tot de grens van de bebouwde kom afgesloten zijn. De gemeente gaat dan herstraten. Doordat de klinkers diagonaal (keeperverband) komen te liggen zal de geluidsproductie van passerende auto’s beduidend lager zijn. Aannemer Joost Visser heeft bevestigd vlak voor de paasdagen de weg weer open te kunnen stellen. Voor de (recreatie)-ondernemers was deze periode nog acceptabel.

Daarna was het de beurt aan de provincie. Hier ontspon zich de discussie niet zozeer over het hoe en waarom, maar meer over wanneer. De provincie dacht in aansluiting op de gemeente te gaan werken. Dan was Bakkeveen er in 1x vanaf. Maar wel 3 maanden de belangrijkste aanvoerroute naar Bakkeveen dicht juist in het hoogseizoen met vele feestdagen en feestweekenden. Voor ondernemers die ook maar iets met recreatie te maken hebben, juist de maanden waar ze het van moeten hebben.

Omdat iedereen besefte dat er wel wat moest gebeuren aan het deel van bebouwde kom tot het nieuwe kruispunt in Siegerswoude werd voorgesteld na de bouwvak daarmee te beginnen. Het was een stevige discussie en de vertegenwoordiger van de gemeente heeft uiteindelijk toegezegd de problematiek mee naar Leeuwarden te zullen nemen.

Wat schetst onze verbazing: al dinsdagochtend om 10 uur komt het bericht dat pas na de bouwvak het provinciale deel zal worden aangepakt. De belangrijkste vakantieperiode is dan achter de rug. In principe duurt de afsluiting dan de oorspronkelijke 3 maanden. Er gingen overigens wel geluiden op om het asfaltdeel van de Foarwurkerwei te verlengen tot dichter bij de Waldsang. Asfalt zou goedkoper zijn, veelsneller te leggen en geluidsarmer. De tijd van afsluiting wordt dan ook korter. De provincie had hier nog niet over nagedacht. Wordt waarschijnlijk vervolgd.

Zowel gemeente als provincie vertegenwoordiger gasven aan in het vervolg eerder met de plannen naar buitne te komen. Eigenlijk lag alles al vast in aan aannemers gegunde werken.

Samengevat:

Foarwurkerwei helemaal dicht van 9 maart tot en met 9 april en na de bouwvak 3 maanden (of korter).

 

Onderstaande is dus v.w.b. timing achterhaald.

Informatie uit de Woudklank van 26 februari 2009.

Mededelingen van de gemeente Opsterland.
Groot onderhoud Foarwurkerwei (N917) in Bakkeveen

Van 9 maart a.s. tot en met 15 juli 2009 vindt er groot onderhoud plaats aan de Foarwurkerwei in en nabij Bakkeveen.
De hele Foarwurkerwei, vanaf het centrum van Bakkeveen tot het nieuwe plein bij Siegerwoude,wordt aangepakt. De gemeente Opsterland en de Provincie Fryslân, eigenaren van de weg, werken gedurende dit
project met elkaar samen. Als eerste zal het gemeentelijke deel (in het dorp) worden aangepakt.

Deze herstraatwerkzaamheden duren tot 10 april en zullen door aannemingsbedrijf Thomassen/Joost Visser worden uitgevoerd. Na de paasdagen, dinsdag 14 april, start de provincie met haar gedeelte.

Dit is het gedeelte buiten de bebouwde kom van Bakkeveen. Hier zal de bestaande verharding worden herstraat en zal het resterende asfaltgedeelte van een nieuwe laag worden voorzien. Deze werkzaamheden zullen door aannemingsbedrijf MNO Vervat uitgevoerd worden.

Tijdens de werkzaamheden is de weg voor doorgaand verkeer afgesloten en wordt u via Ureterp en Wijnjewoude omgeleid.
De bushaltes langs de Foarwurkerwei komen met uitzondering van de halte in het centrum ( bij de sluis ) te vervallen. Deze halte wordt tijdens de werkzaamheden door de vervoersmaatschappij QBuzz verplaatst naar hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal.

Voor meer informatie kunt u bellen met Sipke Boorsma, tel. 058-2925368 (Provincie Fryslân) en Andries Heidstra, tel. 0513-481568 (gemeente Opsterland).

Geplaatst in: 2009-gebeurtenissen

Geef een reactie