oproep: meer vragen omtrent jachtopziener v.d. Heide

In september plaatsten we een oproep op de website van Bakkeveen voor informatie over het voormalige jachtopzienershuisje aan de Beakendyk.

Ook werd gevraagd of iemand wat af wist van twee collega?s van jachtopziener v.d.Heide, die in 1911 in dit huisje kwam te wonen en in 1930 is overleden.

Verschillende mensen hebben op deze oproep gereageerd en wat ze vertelden is inmiddels doorgegeven aan de kleinzoon van jachtopziener v.d. Heide.

Enkele gegevens waren nog niet bekend en de kleinzoon van v.d. Heide is hier dan ook erg blij mee.

Rieke v.d. Heide, zijn moeder en dochter van v.d. Heide, heeft een boekje geschreven over haar jeugdjaren in Bakkeveen, met de titel IT ALDERSHUS YN E BOSK.

In dit boekje vertelt ze ook dat haar vader in een nevenfunctie onbezoldigd veldwachter was. Zodoende had hij veel met de gebroeders Blom te maken, die respectievelijk veldwachter te Wynterp en Ureterp waren. Vooral met Harm Blom trok hij veel op.

De vraag is dan ook:

WOONT HIER IN DE BUURT NOG FAMILIE VAN DEZE VELDWACHTERS BLOM EN KAN IEMAND WAT MEER OVER DEZE VELDWACHTERS VERTELLEN?

Rieke verhaalt verder dat haar vader omstreeks 1929 een hulpboswachter naast zich kreeg. Dat was ene Duursma, die bij de Freulevijver kwam te wonen. Beiden konden erg goed opschieten. Daarover willen we graag het volgende weten:

WAS DEZE DUURSMA LATER DE LAATSTE BOSWACHTER EN KWAM HIJ NA V.D. HEIDE IN HET JACHTOPZIENERSHUISJE WONEN? VOORDAT LATER DE FAM. HAISMA ER IN TROK?

EN WIE KAN WAT MEER OVER DEZE BOSWACHTER DUURSMA VERTELLEN?

Wij geven deze informatie door aan de kleinzoon van v.d. Heide.

Geplaatst in: Historie

Geef een reactie