It Kampke opgeknapt

Van buurtbewoners kwam het idee voor wat meer schaduwplekken in speeltuin It Kampke aan Aylvalân.  “De speeltuin is niet alleen voor de kinderen”, legt speeltuinvereniging voorzitter Michiel Buchli uit. “Het is echt een centrale plek voor de buurt, er worden ook feestjes gehouden.” En dan is wat schaduw rond de picknicktafel heel welkom. Er worden in het kader van NLdoet op vrijdag 28 mei 2 dakplantanen geplant.

Speeltuin It Kampke is de afgelopen tijd flink opgeknapt. De speeltuin is opnieuw ingericht, er zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst en in het midden is een plek gecreëerd waar men lekker kan zitten. Jonge en oudere buurtbewoners samen bedachten dat het fijn zou zijn als er bomen rond deze zitplek geplaatst worden zodat het er ook in de zomer prettig zit.

Burgemeester Ellen van Selm, wethouder Anko Postma en gemeentesecretaris Marjan van der Weij helpen op deze NLdoet dag namens het college van gemeente Opsterland mee het het opknappen en planten van boompjes in de speeltuin.  De boompjes, 2 dakplantanen, zorgen voor schaduw rond de picknickbanken in het midden van speeltuin.

Rond de zitplek is het wikken en wegen waar de twee dakplantanen te plaatsen. Als in een debat overleggen de burgemeester en wethouder met de andere vrijwilligers. “Iets verder van het terras”, denkt Ellen van Selm. Dan kan de gemeentelijke maaimachine er nog net langs, weet ze. Anko Postma stelt voor een van de bomen te planten aan de westkant van de tafel want ’s middags is daar de zon.

Even verderop is speeltuinbeheerder Rinse Melles onder de kabelbaan druk doende met schoon valzand. De afgelopen tijd is de speeltuin flink opgeknapt, Rinse bedacht de inrichting. Gaat hij ook de platanen straks snoeien? “Ik bin net sa’n beamsjirurch. Mar we ha in túnman op de buert, dy kin we altyd freegje.” Rond alle speeltoestellen wordt tijdens NLdoet nieuw valzand aangebracht. Het plan was ook om beukenboompjes te plaatsen. “Maar daarvoor is het nu niet het geschikte plantseizoen”, zegt Michiel Buchli.

“Iedereen heeft de handen uit de mouwen gestoken en er is veel werk verricht. We zijn klaar voor een mooie zomer”, aldus Michiel

Klik hier voor filmpje op Sa24.nl 

Geplaatst in: Buurtverenigingen

Geef een reactie