Ledenvergadering “De Laatste Eer”

Uitnodiging ledenvergadering 2019 “De Laatste Eer”

Agenda

Datum:           Maandag 18 maart 2019
Aanvang:        20.00 uur
Plaats:             MFC Dúndelle, Mjûmsterwei 16 te Bakkeveen

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Jaarverslag voorzitter
 7. Mededelingen
 8. Rekentabellen: voor procentleden en het overschrijven tussen verenigingen zijn de voorwaarden herzien door de federatie. Deze worden officieel na goedkeuring door de ledenvergadering.
 9. Lichtjestocht
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Algemene informatie: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

Bij een sterfgeval neemt u contact op met onze uitvaartverzorger:
Van der Zwaag Uitvaartzorg, Cissy van Marxveldlaan 11, 8453 WB  Oranjewoud
Telefoonnummer: 0513-622 339

Wilt u gebruik maken van een andere uitvaartverzorger? Dan kan dit gevolgen hebben voor de ledenkorting. Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur 06-138 631 23.

Geplaatst in: De Laatste Eer

Geef een reactie