Nog meer RedBad

Redbad, de hoofdpersoon in de film “REDBAD, 754 na Christus” is geen onbekende in Opsterland.
In 1950 werd – met steun van de pas opgerichte Culturele Raad Opsterland – het door dr. Kalma geschreven Friestalige toneelstuk “Kening Aldgilles” in het nieuwe openluchttheater in Beetsterzwaag voor het voetlicht gebracht.

Aldgilles, die in de zevende eeuw koning der Friezen was, is iemand, die met alle partijen vrede wil. Hij staat niet vijandig tegenover het Christendom, maar ook het heidendom wil hij niet vaarwel zeggen. Zijn zoon Redbad, de kroonprins, ziet de Christenen echter als zijn vijanden. Hij zou in het huwelijk treden met Rixt Martena, maar zij wordt door haar vader in een klooster gedwongen, waardoor zij van haar verbintenis met Redbad af moet zien. De aanleiding voor Redbad’s houding ligt in dit feit. Aldgilles moeder, “beppe Thied”, staat eveneens vijandig tegenover de Christenen en zet Redbad telkens weer tegen hen op. De zuster van de koning, Júle en Redbad’s zuster Ydwine, verwachten veel van het Christendom. Ydwine wordt zelfs verliefd op Altdride, een van de naaste medewerkers van de prediker Wilfrid. Deze laatste heeft in de Franse koningsbode Ebrein, een gevaarlijke tegenspeler.

Wie wil weten hoe de film afloopt, moet volgend jaar de film maar gaan zien.

Maar het onderwerp komt ook al aan de orde in de lezing van Fred Hoogenboom over de geschiedenis van de Culturele Raad Opsterland in Dúndelle op woensdag 8 november om 19.30 uur. Klik hier.

Hieronder nog enkele foto’s van de filmopnames op donderdag 5 oktober 2017.

 

Geplaatst in: 2017-gebeurtenissen

Geef een reactie