Ledenvergadering Ysnocht

Ledenvergadering 2009/2010

Ijsclub Ysnocht
Siegerswoude / Bakkeveen

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op Woensdag 27 januari 2010 in de kantine van de ijsclub.
Klauwertswei 12 B te Siegerswoude
Aanvang 20.00 uur

De koffie / thee staat voor u klaar.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2008
 3. Verslag van de penningmeester
 4. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
 5. Bestuurs verkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Meint van der Galien .
  Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld : Menno Terpstra
  Andere gegadigden voor de vacante bestuurszetel kunnen zich voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Het bestuur
 

Geplaatst in: Verenigingen

Geef een reactie