Notulen ledenvergadering. Jan. 2009

Notulen Ledenvergadering Buurtvereniging De Bosk.
Datum:25 Januari 2009
Afwezig van het bestuur: Michel Bouma
Aanwezig: 30 volwassen leden en 4 kinderen.
Lokatie: Het NIVON huis te Allardsoog.

De leden worden verwelkomd met een kop koffie of thee met een stuk , door de bestuursleden, zelfgemaakte appeltaart.

Opening.
John opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft in het kort aan wat in de vergadering zoal zal worden besproken.

Notulen vorige ledenvergadering.
Hierop had niemand op- of aanmerkingen.

Mededelingen.
De buurtkar zal niet meer langs komen om tuinafval op te halen. De hakselaar komt nl niet meer in het dorp. Er is nog wel een mogelijkheid om takken ed naar Ureterp te brengen.

Verslag kascommissie.
Bram geeft een korte toelichting op het financieel overzicht wat bij iedereen op tafel ligt.
Grietje meldt namens de kascommissie dat het financieel beheer in orde is bevonden.

Verkiezing kascommissie.
Michiel treedt af en wordt bedankt voor bewezen diensten. Grietje blijft nog een jaar zitten en zal worden bijgestaan door Elly van Kouteren.

Bestuursverkiezing.
Bram en Sybrand treden af en worden door de vergadering herkozen. John geeft aan dat ook hij aftreedt. Ook John wordt herkozen.

Terugblik op het afgelopen jaar.
Dit gebeurt ahv een fotopresentatie van de activiteiten.
Terugblik op de activiteiten van De Bosk in 2008.
– Na afloop van de ledenvergadering op zondag 13 januari, hield gastspreker Sytze Hoogstins aan de hand van een power point presentatie een boeiende inleiding over rode wijn. Hierna werd een wijnproeverij gehouden. De aanwezige leden konden over 6 geblindeerde flessen rode wijn hun oordeel geven wat betreft kleur, geur, smaak en prijs. De keuring viel zeer in de smaak!
– In april werd weer het traditionele Paaseieren zoeken gehouden voor de jeugd t/m 8 jaar. Ook dit jaar ism Ecofeen. Paashaas Harma was zo enthousiast, dat ze komend jaar deze rol wel weer wil vervullen.
– Op zaterdag 19 april werd het tuinafval in onze buurt weer opgehaald.
Ook hield Sjors Zwarts op deze dag voor 5 buurtbewoners een zeer geslaagde rondleiding bij Philips.
– 8 motormuizen en een duopassagier hebben op 18 mei een prachtige dag gehad. Onder ideale weersomstandigheden maakten zij een toertocht door de Zuidwesthoek. Alleen Douwe Stallinga kreeg onderweg jammer genoeg pech en moest door de wegenwacht geholpen worden. In Laaksum is een lekker visje genuttigd.
– Helaas ging het Dagje Ameland op 31 mei niet door wegens te weinig aanmeldingen.
– Op 5 juni heeft een team van De Bosk meegedaan aan de boeren 6-kamp tijdens het dorpsfeest. Dankzij de tomeloze inzet van Bram, Johan, Sjors, Rob, Grietje, Harma en teamcaptain Sybrand haalden we keurige 3e plek.
– 7 kinderen, begeleid door 4 volwassenen brachten op 23 juni een bezoek aan kinderboerderij De Naturij in Drachten. Een zeer geslaagd uitje- En de buienradar had weer eens gelijk!
Tot een uur of zes was er kans op regen, daarna zou het droog blijven. En dit kwam zaterdag 23 augustus precies uit.
Toen hielden we onze 2-jaarlijkse BBQ met daaraan voorafgaand een jeu de boules toernooi.
Dat deze activiteit aansloeg, bleek wel uit de grote opkomst: maar liefst 57 volwassenen en 10 jeugdleden deden enthousiast mee aan het franse balspel en smulden van wat daarna op tafel stond.
Voor de nieuwe bewoners van De Kleasterkamp was deze avond uitermate geschikt om kennis te maken met de andere buurtbewoners.
Kortom, een zeer geslaagde avond.
– De survivalrun kon vanwege organisatorische redenen op 13 september niet doorgaan. Dit gold ook voor Paintball waar nauwelijks belangstelling voor was. Omdat de kinderen worden overladen met Sinterklaasbezoekjes hebben we in goed overleg met Sint besloten dit jaar De Bosk over te slaan. Omdat de vereniging een beetje krap bij kas zat, is er in december dit jaar geen Kerstmarkt gehouden. Ook omdat de markt van vorig jaar niet direct winstgevend was.
– Het jaar werd besloten met een zeer gezellige Snertkuier op zaterdag 13 december. Aan de wandeling deden ruim 20 buurtbewoners mee. Bij het snert eten kwamen er nog eens zo’n 10 leden bij. De poeiermolke en rum onderweg viel zeer in de smaak, evenals de 20 liter door Bram zelfgemaakte snert. Voor herhaling vatbaar volgens velen.
– Vanwege het 12 ½ bestaan van de buurtvereniging werd iedereen verrast met een fles wijn. Michel Bouma had een prachtig etiket ontworpen. Dit gebaar van het bestuur werd door een ieder zeer op prijs gesteld.

Activiteiten 2009.
Sybrand heeft een lijst gemaakt met mogelijke activiteiten voor het komend jaar. Deze activiteiten zijn aangedragen door bestuur en leden.
De lijst gaat rond en een ieder kan aangeven waar hij de voorkeur aangeeft.
Het bestuur komt met het voorstel om zelf een partytent aan te schaffen, gelijk aan de tent, die we afgelopen jaar bij de BBQ gehuurd hebben voor €25. Afmeting 5x8m. Aanschaf €200.
De tent zal worden betaald door leden, die er dan zelf ook privé gebruik van mogen maken.
15 leden geven zich hiervoor op.
Janneke Elgersma stelt nog voor om de tent niet alleen samen aan te schaffen maar ook te laten huren door liefhebbers. Een suggestie die door de penningmeester zeer wordt gewaardeerd, maar niet voldoende bijval krijgt. Uitwerking volgt.

Rondvraag.
Korrie Luinenburg vond het een beetje rustig op de buurt tijdens de jaarwisseling. Kan de buurt ook iets organiseren? Nemen we mee naar de eerstvolgende vergadering.

Sluiting.
John bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en geeft het woord aan Sybrand, die een Quiz heeft georganiseerd. Dit gebeurt mbv Powerpoint. De 1e rond gaat over De Bosk, de 2e ronde over Bakkeveen en tot slot een ronde met raadsels.
Onder het genot van een hapje en een drankje buigt iedereen zich over de vragen. Nadat de jury zich over de antwoorden heeft gebogen kwam de volgende groep als winnaar uit de bus:
Sjirk, Wim, Yvonne, Hottie en Korrie. Zij ontvingen als prijs een door Evert Russchen gemaakte ‘buurtuil’.

Tussentijds werd nog een groepsfoto gemaakt van de leden, staand op de brandtrap.
 

Geplaatst in: De Bosk

Geef een reactie