Getuigen gezocht!

Getuigen gezocht die iets afweten van een vernieling.

De vrachtauto die op het parkeerterrein geparkeert staat is afgelopen nacht of vroeg in de morgen van 29 december 2009 de dieseltank lek gemaakt d.m.v een boormachine.

Helaas is door deze actie het merendeel van de diesel op het parkeertterrein terecht gekomen.

De bestuurder van de vrachtwagen heeft melding van dit voorval gedaan bij de politie.

De gemeente zal de diesel opruimen.

Zie op de navolgende fotos het resultaat van de vernieling.

Geplaatst in: 2009-gebeurtenissen

8 reacties op “Getuigen gezocht!

 1. Anoniem zegt:

  ik vind het wel sneu van diegene(n) die dit hebben gedaan ik denk dat ik of ik weet het eigenlijk wel zeker dat ik dan ook de politie had ingeschakeld. maar het is wel zonde voor de vrachtwagen die nu kapot moet zijn omdat een paar jongens,meisjes,mannen of vrouwen dat wouden doen.

 2. Dirry zegt:

  Er is dieselolie het riool in gelekt. Dit veroorzaakte bij een aantal bewoners van de Greate Kamp en Merskekamp een irritante diesellucht in de hal, wc en/of keuken. De klachten zijn aan de gemeente doorgegeven. Deze vertelde dat er meer dieselolie uit de tank is gelopen, dan dat men aanvankelijk dacht. Men denkt aan een paar honderd liter. Vanmiddag komt firma v.d. Valk en de Groot het riool doorspuiten, zodat de diesel sneller in het riool zal oplossen.

 3. Dieuwkje zegt:

  oppakke sa’n ien en efkes it pinkje der of knippe. Dan dogge se it net wer. Skjin skrobje fan it parkearplak mei in toskebaorstel……..

 4. Simon zegt:

  Zonde …..
  Maar wat staat die vrachtwagen daar toch steeds ?

 5. Jacob zegt:

  Ik denk dat die vrachtwagen daar geparkeerd staat. Het is tenslotte een parkeerterrein. En mooi dat de betreffende chauffeur zijn auto daar neer zet en niet in het dorp zelf. Maar op deze manier is voor hen ook snel de pret eraf natuurlijk. Gewoon van andermans spullen afblijven.

 6. Johan zegt:

  Ik kan jullie mededelen, dat de fractie OpsterLanders (www.opsterlanders.nl) schriftelijke vragen hierover heeft gesteld aan het gemeentebestuur. Communicatie tussen politie en de milieuafdeling is ontzettend belangrijk. Wat als de ramp veel groter was geweest? Dit zijn de vragen die zijn gesteld door raadslid Andringa:

  Vragen op grond van het reglement van orde van de raad inzake stankoverlast Bakkeveen.

  Toelichting:

  Uit informatie is gebleken, dat inwoners van Bakkeveen te maken hebben gehad met stankoverlast als gevolg van een lekkende dieseltank. Naar aanleiding daarvan dienen we de volgende vragen in.

  Vraag 1: Klopt het dat er in de nacht van 28/29 december stankoverlast is ontstaan bij bewoners aan o.a. de Greate Kamp en de Merskekamp in Bakkeveen, als gevolg van een lekkende dieseltank van een vrachtwagen op het parkeerterrein voor Dúndelle/Voetbalvereniging?

  Vraag 2: Is het College op de hoogte van het feit dat er aangifte is gedaan bij de politie? Zo ja, is het bij het College bekend wanneer deze aangifte is gedaan?

  Vraag 3: Is deze aangifte van de politie gemeld aan de afdeling milieu van de gemeente? Zo ja, wanneer is deze melding terecht gekomen bij de afdeling milieu? Zo nee, mag de politiek en het dorp Bakkeveen weten waarom is dit niet gebeurd?
  Heeft de afdeling milieu een melding van bewoners uit Bakkeveen ontvangen die geklaagd hebben over een irritante diesellucht (via de riolering) in hun huizen? Zo ja, hoe heeft de gemeente hierop gereageerd om het probleem op te lossen?

  Vraag 4: Is het Collge met de fractie OpsterLanders het eens dat een aangifte/melding bij de politie over diesellozing in het rioleringssysteem en het milieu onmiddellijk behoort te worden doorgegeven aan de milieuafdeling van de gemeente, zodat tijdig en adequaat kan worden opgetreden? Oftewel vindt u ook dat een goede en snelle afstemming tussen politie en de gemeente noodzakelijk is in geval van lozingen en milieurampen die de volksgezondheid en veiligheid in gevaar brengen?

 7. Dirry zegt:

  Even een correctie: Op http://www.opsterlander.nl staat vermeld: De bewoners hebben dit een week later gemeld bij de gemeente, omdat de stank niet verdween.
  Dit klopt niet. Een dag na het voorval, op 30 december 2009, heb ik hierover met de gemeente Opsterland contact op genomen. De afdeling milieu, waarnaar ik werd verbonden, wist op dat moment niets van de diesellekkage af.
  Dezelfde dag heeft een medewerker van het gemeentebedrijf deksels van rioleringsputten gelicht. De olie kon men in het riool zien drijven.
  ’s Middags heeft het bedrijf vd Valk en de Groot de riolering door gespoten. De stank in ons huis verminderde, maar zelfs nu ruiken wij soms nog af en toe een hele lichte dieseloliestank.
  Opsterlanders overigens bedankt voor jullie moeite in deze kwestie. Het mag toch niet zo zijn, dat de afdeling Milieu niet tijdig wordt ingelicht als zich milieu-incidenten voordoen. Ik vraag me af welke schade dit hiaat in de communicatie bij de gemeente Opsterland, voor gevolgen heeft voor de rioolzuivering.
  Ben benieuwd naar het antwoord van het College op alle vragen.

 8. Johan zegt:

  Ik heb de webbeheerder gevraagd de tekst op http://www.opsterlanders.nl aan te passen. Dieselolie stinkt enorm. Probeer het niet te verdrijven met een lucifer, want dan vliegt Bakkeveen de lucht in. Happy NewYear! Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het gemeentelijke rampenplan (op papier) zegt over interne communicatie in geval van calamiteiten.

Geef een reactie