Werkgroep wil WMO-dorpssteunpunt in Bakkeveen

Werkgroep wil WMO-dorpssteunpunt in Bakkeveen.

De gemeente heeft het voornemen om in alle dorpen in Opsterland een zogenaamd dorpssteunpunt in te richten als uitvloeisel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De inrichting van het dorpssteunpunt vindt plaats in nauwe samenwerking met het dorp en dan met name met de organisaties die actief zijn in het dorp. Op 25 september 2007 is er een informatiebijeenkomst over het dorpssteunpunt gehouden, waar naast vertegenwoordigers van organisaties in Bakkeveen ook andere belangstellenden werden uitgenodigd.

Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in het feit dat er een “werkgroep steunpunt Bakkeveen” in het leven is geroepen.

Deze werkgroep bestaat uit:

 • Gjildert van der Velde, namens chr.basisschool, voorzitter
 • Evie Dijkstra, namens diaconie Gereformeerde kerk
 • Annie de Heij namens Plaatselijk Belang
 • Jan Jongstra namens ANBO
 • John Klink, namens buurtver. De Bosk
 • Tineke Luinenburg, namens Plaatselijk Belang
 • Henk Marinus, buurtver.De Feart
 • Evert Russchen, namens Bejaardensoos

daarbij ondersteund door Trijntje Kühler en Marye Blaauwbroek, beiden van de gemeente.

De werkgroep heeft de afgelopen diverse malen vergaderd en heeft ook elders zijn licht opgestoken.

De werkgroep heeft een aantal besluiten genomen:

 • een WMO-dorpssteunpunt in Bakkeveen is niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar
 • er is een schets van aanpak en opzet gemaakt, waarin aandacht wordt besteed aan taken, organisatie, vrijwilligers, locatie, bekendheid en toegankelijkheid
 • wat betreft de locatie, waar dan in ieder geval eens per week een inloopspreekuur wordt gehouden, wordt gedacht aan It Ankerplak. Hierover is nog geen definitief besluit genomen, omdat het overleg met Woonfriesland en het bestuur nog gaande is.

De werkgroep is voornemens om medio september een informatiebijeenkomst te houden voor verenigingen en instellingen, op wie naar verwachting in de toekomst een beroep kan worden gedaan.

Uitgangspunt is dat het dorpssteunpunt zoveel mogelijk de bestaande structuren zal gebruiken om de gevraagde hulp te kunnen verlenen.

De verenigingen en instellingen zullen voor deze bijeenkomst een uitnodiging ontvangen. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.

De werkgroep is inmiddels op zoek naar vrijwilligers, die het dorpssteunpunt willen bemensen.

Deze vrijwilligers moeten uiteraard voldoende tijd beschikbaar hebben, voldoen aan het geschetste profiel en ook bereid zijn om een opleiding/training te volgen.

De werkgroep is bereikbaar via Trijntje Kühler, tel. 0512 386333; zij kan u ook vertellen wat er van een vrijwilliger van het dorpssteunpunt wordt verwacht.

Alle informatie over de WMO op de site van de gemeente

http://www.opsterland.nl/content.jsp?objectid=5662 />

Informatie over de dorpssteunpunten vindt u op:

http://www.opsterland.nl/content.jsp?objectid=10919

Geplaatst in: Voorzieningen

Geef een reactie